Iratok kézbesítése

Lettország

Tartalomszolgáltató:
Lettország

FIGYELEM! Az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

A Lett Köztársaság polgári perrendtartásának 2019. január 1-jén hatályba lépett módosítását követően változás következett be a külföldi bírósági és bíróságon kívüli iratok lettországi kézbesítése terén a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről („iratkézbesítés”), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően. A külföldi iratok kézbesítésére irányuló kérelmeket átvevő és végrehajtó központi szerv a Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (a Lett Bírósági Végrehajtók Tanácsa) lett. Ezen túlmenően valamennyi iratkézbesítési kérelem tekintetében bruttó 113,97 euró összegű díjat határoztak meg. A fizetést banki átutalás útján kell megtenni, és bármilyen felmerülő banki költséget az iratkézbesítés átalánydíját fizető személynek kell viselnie.

Az illetékes központi szerv a következő:

Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (a Lett Bírósági Végrehajtók Tanácsa)

(2019. december 16. óta) Cím: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettország

Telefon: (+371) 67290005; Fax: (+371) 67290006

e-mail: documents@lzti.lv

Bankszámlaadatok:

Nyilvántartási szám: 90001497619

Székhely: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettország

Bank: Swedbank AS

IBAN: LV93 HABA 0551 0380 9674 2

Swift kód: HABALV22

A befizetés célja: a címzett adatai

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

A más tagállamból származó, iratkézbesítésre és iratkézbesítés igazolására vonatkozó kérelmeket Lettországban postai úton fogadják el.

Az 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben hivatkozott más formanyomtatványok az illetékes lett bíróság rendelkezésére álló más kommunikációs csatornán keresztül is benyújthatók.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

A lett mellett a formanyomtatványokat angol nyelven is elfogadják Lettországban.

3. cikk - Központi szerv

A központi szerv a Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (a Lett Bírósági Végrehajtók Tanácsa)

(2019. december 16. óta) Cím: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettország

Telefon: (+371) 67290005; Fax: (+371) 67290006

e-mail: documents@lzti.lv

4. cikk - Az iratok továbbítása

Lettországban az iratkézbesítésre irányuló, a rendelet I. mellékletében meghatározott formanyomtatvány használatával elkészített kérelmet lett vagy angol nyelven fogadják el.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

A polgári perrendtartásról szóló törvény 56.1. szakaszának (1) bekezdése szerint a bírósági iratok 56. cikkben meghatározott eljárással összhangban történő kézbesítése – az 56. cikk (9) bekezdésében meghatározott esemény kivételével – esetén úgy kell tekinteni, hogy az adott személy értesítve lett a bírósági tárgyalás vagy eljárási cselekmény időpontjáról és helyéről, vagy a vonatkozó irat tartalmáról, és a bírósági iratokat kézbesítettnek kell tekinteni a következő időpontban:

1) azon a napon, amikor az adott személy a törvény 56. cikke (3), (7) vagy (8) bekezdésének megfelelően átvette őket;

2) azon a napon, amikor az adott személy megtagadta átvételüket (57. cikk);

3) az iratok feladásától számított hetedik napon, amennyiben postai úton küldték őket;

4) az iratok feladásától számított harmadik napon, amennyiben e-mail útján küldték őket;

5) a feladástól számított harmadik napon, amennyiben a kézbesítést online tették.

A fent említett cikk (2) bekezdésének megfelelően, amennyiben a bírósági iratokat természetes személy bejelentett lakóhelyére, bejelentett további címére, a természetes személy által a bírósággal való kommunikációra feltüntetett címre vagy jogi személy székhelyére kézbesítik, és a postától kézbesítési értesítés érkezik vagy az iratokat visszaküldik, ez önmagában nem hat ki az iratokról való értesítés tényére. A címzett vitathatja azt a vélelmet, hogy az iratokat postai út esetében azok megküldésétől számított hetedik napon, e-mail esetében vagy online értesítésnél a harmadik napon kézbesítették, ha rajta kívül álló objektív körülményeket tud igazolni, amelyek megakadályozták abban, hogy a megadott címen átvegye az iratokat.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Lettországban a rendelet I. mellékletében meghatározott formanyomtatvány használatával elkészített iratkézbesítési igazolást lett vagy angol nyelven fogadják el.

11. cikk - A kézbesítés költsége

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Lettországban a rendelet 11. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően történik az iratkézbesítés, és minden egyes iratkézbesítési kérelemért bruttó 113,97 euró összegű díjat kell fizetni. A fizetést banki átutalás útján kell megtenni, és bármilyen felmerülő banki költséget az iratkézbesítés átalánydíját fizető személynek kell viselnie.

Bankszámlaadatok:

Nyilvántartási szám: 90001497619

(2019. december 16. óta) Székhely: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettország

Bank: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

Swift kód: HABALV22

A befizetés célja: a címzett adatai

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

Lettország ellenzi a rendelet 13. cikkének (1) bekezdése keretében való iratkézbesítést, az olyan eseteket kivéve, amikor az iratokat a szóban forgó tagállam állampolgárának kézbesítik.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

A lett jogszabályok értelmében a rendelet 15. cikke szerinti kézbesítés nem lehetséges.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

A rendelet 19. cikkének (1) bekezdésének sérelme nélkül Lettországban egy bíróság vagy bíró akkor is határozatot hozhat, ha a kézbesítés igazolását vagy az átadásról szóló értesítést nem kapták kézhez, feltéve, hogy a rendelet 19. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek. Lettországban nincs arra meghatározott határidő, amelyet követően a jogorvoslati határidő elmulasztásának következményei alóli mentesítés iránti kérelmeket már nem fogadják el, feltéve, hogy a rendelet 19. cikkének (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek.

20. cikk - Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

A Lett Köztársaság fenntartja két megkötött egyezményét:

1) Megállapodás a Lett Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, családjogi és büntetőügyekben;

2) Megállapodás a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról a Lett Köztársaság, az Észt Köztársaság és a Litván Köztársaság között.

Utolsó frissítés: 10/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.