Iratok kézbesítése

Litvánia

Tartalomszolgáltató:
Litvánia

FIGYELEM! Az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

A Litván Köztársaság valamennyi rendes, polgári és kereskedelmi ügyekben eljáró bírósága illetékes iratok külföldi állam részére történő továbbítására az 1393/2007/EK rendeletnek és az 1965. évi hágai egyezménynek megfelelően.

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

Az 1393/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében a más tagállamból származó iratok átvételére kijelölt szerv a litván bírósági végrehajtói kamara.

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

A bírósági és bíróságon kívüli iratok postai úton és faxon fogadhatók.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Litvánia a formanyomtatványokat litván és angol nyelven fogadja el.

3. cikk - Központi szerv

Az 1393/2007/EK rendelet 3. cikke értelmében fennálló feladatokat központi szervként a Litván Köztársaság igazságügyi minisztériuma látja el.

Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lithuania

Tel.: +370 5 2662984;

Fax: +370 5 262 59 40, +370 5 2662854;

E-mail: rastine@tm.lt

4. cikk - Az iratok továbbítása

A Litván Köztársaság által a rendelet I. mellékletében foglalt szabványos formanyomtatvány kitöltésére elfogadott nyelv a litván és az angol.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

A litván jog nem határoz meg az iratok kézbesítésére konkrét határidőket.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

A Litván Köztársaság által a rendelet I. mellékletében foglalt szabványos formanyomtatvány kitöltésére elfogadott nyelv a litván és az angol.

11. cikk - A kézbesítés költsége

A Litván Köztársaság a rendelet 11. cikke (2) bekezdésének a) pontjában hivatkozott szolgáltatásokért 110 EUR díjat számol fel,

amely díjat a fogadó szervezet, a litván bírósági végrehajtói kamara számlájára kell befizetni.

Litván Bírósági Végrehajtói Kamara

Cím: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Lithuania

Bank: Luminor Bank AB, banki kód 40100, SWIFT kód AGBLLT2X, számlaszám: LT92 4010 0424 0031 5815, jogi személy kód 126198978.

Tel. +370 5 2750067, +370 5 2750068, e-mail: info@antstoliurumai.lt, http://www.anstoliurumai.lt

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

A litván hatóságok kijelentik, hogy ellenzik területükön a 13. cikkben leírt módon történő iratkézbesítést, kivéve, ha az iratokat olyan állampolgárságú személynek kell kézbesíteni, ahonnan az iratok származnak.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

A litván hatóságok kijelentik, hogy az iratok 15. cikkben leírt módon történő kézbesítése nem engedélyezett Litvániában.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

A litván hatóságok kijelentik, hogy amennyiben a rendelet 19. cikke (2) bekezdésében foglalt valamennyi feltétel teljesül, a litván bíróságok ítéletet hozhatnak akkor is, ha a kézbesítés vagy átadás igazolását nem kapták kézhez.

A litván hatóságok kijelentik, hogy a jogorvoslati határidő elmulasztásának következményei alóli mentesítés iránti kérelmeket a határozat keltétől számított egy év elteltével elutasítják, a rendelet 19. cikke (4) bekezdésének megfelelően.

20. cikk - Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Litvánia nem kötött a tagállamokkal az iratok továbbításának további gyorsítására vagy megkönnyítésére irányuló megállapodást, ahogy az a 20. cikk (2) bekezdésében szerepel.

Utolsó frissítés: 18/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.