Iratok kézbesítése

Hollandia

Tartalomszolgáltató:
Hollandia

FIGYELEM! Az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

Valamennyi holland bírósági végrehajtó ellátja az áttevő intézmény feladatkörét. Áttevő intézmény keresése az alábbi linken: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

Hollandiában valamennyi bírósági végrehajtó, és a központi szerv ellátja az átvevő intézmény feladatkörét. Átvevő intézmény keresése az alábbi linken: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

A bírósági végrehajtókhoz az iratokat postai úton lehet eljuttatni. Azon átvevő intézményeknek, amelyek faxszáma vagy e-mail-címe a mellékletben szerepel, faxon vagy e-mailben is lehet iratokat küldeni.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

A rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében említett formanyomtatvány kitöltése, valamint a rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett kézbesítési igazolás kiállítása angol és német nyelven lehetséges.

3. cikk - Központi szerv

A központi szerv a Bírósági Végrehajtók Királyi Szakmai Szövetsége (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).

Cím:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR HÁGA

Hollandia

Tel.: + 31 70 890 35 30

e-mail: kbvg@kbvg.nl

Honlap: http://www.kbvg.nl/

A központi szerv postai úton, e-mail útján vagy telefonon, holland vagy angol nyelven fogadhat/küldhet iratokat.

4. cikk - Az iratok továbbítása

A rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében említett formanyomtatvány kitöltése, valamint a rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett kézbesítési igazolás kiállítása angol és német nyelven lehetséges.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

Ha az iratot meghatározott időtartamon belül kell kézbesíteni, Hollandiában a kérelmező tekintetében figyelembe veendő időpontot a holland jog szerint kell meghatározni.

Ha egy uniós ország joga szerint egy dokumentumot egy adott időszakon belül kell feldolgozni, a kérelmező tekintetében figyelembe veendő időpontot ennek az országnak a joga szerint kell meghatározni.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

A rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében említett formanyomtatvány kitöltése, valamint a rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett kézbesítési igazolás kiállítása angol és német nyelven lehetséges.

11. cikk - A kézbesítés költsége

A bírósági végrehajtó, illetve az átvevő tagállam joga szerint illetékes személy eljárásának költségeként fizetendő átalányösszeg 65 EUR.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

Hollandia nem ellenzi azt a lehetőséget, hogy egy tagállam, kényszer alkalmazása nélkül, közvetlenül diplomáciai vagy konzuli képviseletein keresztül bírósági iratokat kézbesítsen a Hollandiában lakóhellyel rendelkező személyek részére.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

Lehetőség van a rendelet 15. cikke szerinti, bírósági végrehajtó által történő közvetlen kézbesítésre a Hollandiában lakóhellyel rendelkező személyek számára.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

A 19. cikk (1) bekezdésében foglaltaktól eltérve, ha a 19. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek, Hollandiában a bíró hozhat határozatot.

A rendelet 19. cikkének (4) bekezdése szerinti határidő elmulasztásának következményei alóli mentesítésre irányuló kérelem akkor fogadható el, ha azt a határozat meghozatalának időpontjától számított egy éven belül benyújtják.

Utolsó frissítés: 18/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.