Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
  Swipe to change

  Iratok kézbesítése

  Lengyelország

  Tartalomszolgáltató:
  Lengyelország

  FIGYELEM! Az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

  Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


  2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

  Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

  A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
  Az illetékes hatóságok listája

  2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

  A hatáskörrel rendelkező szerv az a helyi bíróság (sąd rejonowy), amelynek illetékességi területén a kézbesítést foganatosítani kell.

  A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
  Az illetékes hatóságok listája

  2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

  Az iratok csak postai úton kézbesíthetők.

  2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

  A formanyomtatvány lengyel, angol vagy német nyelven tölthető ki.

  3. cikk - Központi szerv

  Igazságügyi Minisztérium

  Nemzetközi együttműködési és európai jogi osztály

  Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warsaw

  Tel./fax: +48 22 6280949 01

  Nyelvek: Lengyel, angol és német.

  4. cikk - Az iratok továbbítása

  Az I. mellékletben meghatározott formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek: lengyel, angol és német.

  8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

  A lengyel jog nem ír elő a dokumentumok meghatározott időszakon belüli kézbesítésére vonatkozó követelményt.

  10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

  Az I. mellékletben meghatározott formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek: lengyel, angol és német.

  11. cikk - A kézbesítés költsége

  A kézbesítés díjmentes.

  13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

  Lengyelország ellenzi az iratok diplomáciai vagy konzuli képviselet általi kézbesítését, kivéve, ha az iratok az áttevő tagállam állampolgárai részére kézbesítendők.

  15. cikk - Közvetlen kézbesítés

  Lengyelország a saját területén ellenzi az e cikkben említett kézbesítési módot.

  19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

  Az alperes fellebbezési határidő lejártának jogkövetkezményei alóli mentesítése iránti, az ítélet meghozatalától számított egy év után benyújtott kérelmet csak kivételes esetekben lehet figyelembe venni.

  20. cikk - Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

  Nem alkalmazandó

  Utolsó frissítés: 15/04/2024

  E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.