Iratok kézbesítése

Lengyelország

Tartalomszolgáltató:
Lengyelország

FIGYELEM! Az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

A hatáskörrel rendelkező szerv az a helyi bíróság (sąd rejonowy), amelynek illetékességi területén a kézbesítést foganatosítani kell.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

Az iratok csak postai úton kézbesíthetők.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

A formanyomtatvány lengyel, angol vagy német nyelven tölthető ki.

3. cikk - Központi szerv

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi együttműködési és európai jogi osztály

Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warsaw

Tel./fax: +48 22 6280949 01

Nyelvek: Lengyel, angol és német.

4. cikk - Az iratok továbbítása

Az I. mellékletben meghatározott formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek: lengyel, angol és német.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

A lengyel jog nem ír elő a dokumentumok meghatározott időszakon belüli kézbesítésére vonatkozó követelményt.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Az I. mellékletben meghatározott formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek: lengyel, angol és német.

11. cikk - A kézbesítés költsége

A kézbesítés díjmentes.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

Lengyelország ellenzi az iratok diplomáciai vagy konzuli képviselet általi kézbesítését, kivéve, ha az iratok az áttevő tagállam állampolgárai részére kézbesítendők.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

Lengyelország a saját területén ellenzi az e cikkben említett kézbesítési módot.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

Az alperes fellebbezési határidő lejártának jogkövetkezményei alóli mentesítése iránti, az ítélet meghozatalától számított egy év után benyújtott kérelmet csak kivételes esetekben lehet figyelembe venni.

20. cikk - Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Nem alkalmazandó

Utolsó frissítés: 15/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.