Iratok kézbesítése

Portugália

Tartalomszolgáltató:
Portugália

FIGYELEM! Az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

Portugália az alábbi áttevő intézményeket jelölte ki:

– kerületi bíróságok (Tribunais Judiciais de Comarca);

– nyilvántartásvezetők (Conservadores);

– közjegyzők (Notários);

– végrehajtók (Agentes de Execução); továbbá

– jogi képviselők (Mandatários Judiciais).

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

Portugália az alábbi átvevő intézményeket jelölte ki:

– az illetékes kerületi bíróság általános divíziója (Juízo de Competência Genérica) vagy – amennyiben ilyen létezik – a helyi polgári divíziója (Juízo local cível); és

– bírósági végrehajtók (OSAE, Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, ügyvédek és bírósági végrehajtók szövetsége);

Rua Artilharia 1, No 63

1250-083 Lisbon

Tel.: (351) 21 389 42 00

Fax: (351) 21 353 48 70

E-mail-cím: geral@osae.pt

http://www.osae.pt/pt/pag/OSAE/osae/1/1/1/1

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

Az iratok postai szolgáltatás útján kézbesíthetőek.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Portugália portugál, angol vagy spanyol nyelven kitöltött formanyomtatványokat fogad el.

3. cikk - Központi szerv

Portugáliában a központi szerv az Igazságszolgáltatási Főigazgatóság (DireçãoGeral da Administração da Justiça).

Direção‑Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBON

Tel. +351 217906200 - +351 217906223

Fax +351 211545100/60

E-mail-cím: correio@dgaj.mj.pt

Weboldal: http://www.dgaj.mj.pt/

Beszélt nyelvek: Portugál, spanyol, francia és angol.

4. cikk - Az iratok továbbítása

Portugália portugál, angol vagy spanyol nyelven kitöltött formanyomtatványokat fogad el.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

A rendelet 8. cikkének (3) bekezdése és 9. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában a portugál polgári törvénykönyv 323. cikke az elévülési idő nyugvását írja elő a kézbesítés kérelmezését követő öt nap elteltével, amennyiben az iratok kézbesítése nem a kérelmezőnek felróható okból hiúsult meg.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Portugália portugál, angol vagy spanyol nyelven kitöltött igazolásokat fogad el.

11. cikk - A kézbesítés költsége

A bírósági iratok másik tagállamból való kézbesítése esetén általában nem kell díjat vagy költséget fizetni, amennyiben az iratokat a bíróságok részére küldik meg.

Amennyiben azonban az iratokat bírósági tisztviselő vagy végrehajtó kézbesíti személyesen, a következő költségeket kell megfizetni:

1. Végrehajtók:

Az irat sikeres kézbesítése esetén: 76 €

A kézbesítés meghiúsulása esetén (például, ha az irat címzettje nem tartózkodott a megadott címen vagy a cím nem létező volt): 50,50 €

2. Bírósági tisztviselők:

Az irat sikeres kézbesítése esetén: 51 €

A kézbesítés meghiúsulása esetén (például, ha az irat címzettje nem tartózkodott a megadott címen vagy a cím nem létező volt): nem keletkezik fizetési kötelezettség.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

Portugália ellenzi, hogy a területén valamely másik tagállam konzuli vagy diplomáciai úton kézbesítsen bírósági vagy bíróságon kívüli iratokat, kivéve, ha az irat címzettje az adott tagállam állampolgára.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

A portugál jogszabályok nem teszik lehetővé a rendelet 15. cikke szerinti közvetlen kézbesítést.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

A 19. cikk (1) bekezdésének rendelkezéseitől függetlenül a portugál bíróságok a szóban forgó cikk (2) bekezdésében foglalt valamennyi feltétel teljesülése esetén határozatot hozhatnak.

A 19. cikk (4) bekezdésének alkalmazásában Portugáliában a jogorvoslati határidő elmulasztásának következményei alóli mentesítés iránti kérelmeket a megtámadott határozat keltétől számított egy éven belül kell benyújtani. Ezen időpontot követően ilyen kérelem nem terjeszthető elő.

20. cikk - Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek:

– A Portugál Köztársaság és a Spanyol Királyság között a büntetőügyekben és polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés tekintetében létrejött, 1997. november 19-én aláírt megállapodás;

Egyéb megállapodások, amelyekben Portugália részes:

– A jogi és igazságügyi együttműködés tekintetében Angolával létrejött, 1995. augusztus 30-án aláírt megállapodás;

– A jogi és igazságügyi együttműködés tekintetében a Zöld-foki-szigetekkel létrejött, 2003. február 2-án aláírt megállapodás;

– A jogi és igazságügyi együttműködés tekintetében a Kínai Népköztársaság Makaói Különleges Közigazgatási Területével létrejött, 2001. július 1-jén aláírt megállapodás;

– Az igazságügyi együttműködés tekintetében Bissau-Guineával létrejött, 1988. július 5-én aláírt megállapodás;

– A jogi és igazságügyi együttműködés tekintetében Mozambikkal létrejött, 1990. április 12-én aláírt megállapodás;

– Az igazságügyi együttműködés tekintetében São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársasággal létrejött, 1976. március 23-án aláírt megállapodás.

Utolsó frissítés: 07/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.