Iratok kézbesítése

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

FIGYELEM! Az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A bírósági iratokat továbbító román hatóságok közé tartozik az összes román bíróság, amely jogosult arra, hogy bírósági iratokat kézbesítsen közvetlenül az uniós tagállamok fogadó hatóságainak: a körzeti bíróságok – (judecătorii), a törvényszékek – (tribunale), a fellebbviteli bíróságok – (curți de apel) és a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék – (Înalta Curte de Casație și Justiție).

A bíróságon kívüli iratokat az iratok külföldre történő kézbesítésére hatáskörrel rendelkező közjegyzők, bírósági végrehajtók és egyéb hatóságok továbbítják a székhelyük szerint illetékes körzeti bíróságokon keresztül. (A polgári és kereskedelmi jogi ügyekben történő nemzetközi igazságügyi jogsegélyről szóló, 189/2003. sz. törvény 32. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja).

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Az uniós tagállamokból származó bírósági- és nem bírósági aktusok kézbesítése iránti kérelmeket átvevő romániai hivatal a címzett lakóhelye vagy székhelye szerinti körzeti bíróság (a polgári és kereskedelmi jogi ügyekben történő nemzetközi igazságügyi segítségnyújtásról szóló 189/2003. sz.törvény 32 cikke (1) bekezdésének c) pontja).

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A kérelmek és azok csatolmányainak átvétele csak postai úton, vagy faxon keresztül lehetséges.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A román nyelven kitöltött űrlapok mellett Románia az angol és francia nyelven kitöltött kérelmi formanyomtatványokat is elfogadja.

3. cikk - Központi szerv

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A romániai központi hatóság az igazságügyi minisztérium.

Igazságügyi minisztérium – Ministerul Justiției

A nemzetközi jogi és bírósági együttműködésért felelős igazgatóság - Direcția Drept internațional și Cooperare Judiciară

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucharest 050741

Tel.: +40372041077; Fax: +40372041079

A polgári és kereskedelmi jogi ügyekben történő nemzetközi igazságügyi jogsegélyért felelős szolgálat – Serviciul cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială

Tel.: +40372041083; Tel.: +40372041218; Fax: +40372041079, +40372041084

4. cikk - Az iratok továbbítása

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A román nyelven kitöltött űrlapok mellett Románia az angol és francia nyelven kitöltött kérelmi formanyomtatványokat is elfogadja.

A kérelmek és azok csatolmányainak átvétele csak postai úton, vagy faxon keresztül lehetséges.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A polgári perrendtartásról szóló törvény 183. cikke szabályozza a postai hivatalokon, az erre specializálódott futárszolgálatokon, katonai egységeken és börtönökön keresztül benyújtott iratokat.

A törvényben előírt határidőn belül a postai hivatalnál ajánlott küldeményként feladott vagy külön futárszolgálathoz vagy erre specializálódott szolgáltatóhoz benyújtott eljárási irat az előírt határidőn belül benyújtottnak minősül.

Az érdekelt fél által a törvényben előírt határidőn belül a katonai egységhez vagy azon börtön vezetőjéhez benyújtott irat, amelyben a felet fogva tartják, szintén az előírt időtartamon belül benyújtottnak minősül.

A postai hivatal nyugtája, valamint az ügytől függően a külön futárszolgálat, a specializált kommunikációs szolgáltató, a katonai egység vagy a börtönigazgatás által benyújtott iraton található feljegyzés vagy igazolás bizonyítékként szolgál az irat érdekelt fél általi benyújtása tekintetében.

A polgári perrendtartásról szóló törvény 192. cikkének (2) bekezdésével összhangban – a 199. cikk (1) bekezdésével összefüggésben – az eljárás a kérelem bíróságon történő iktatásával kezdődik. A személyesen vagy közvetítő útján, postai úton vagy futár útján, telefaxon vagy beszkennelt formában e-mailben elküldött vagy elektronikus dokumentum formájában benyújtott keresetlevelet a bíróság iktatja, és feltünteti rajta a beérkezés dátumát.

A postai szolgáltatásokról szóló, 13/2013. sz. sürgősségi rendelet 2. cikkének 18., 10. és 11. pontjával, valamint 30. cikkének 6. pontjával összhangban, az ajánlott levélpostai küldemény az a postai szolgáltatás, amely átalánydíjas garanciát nyújt az ajánlott küldemény elvesztésének, ellopásának, teljes vagy részleges megsemmisülésének vagy károsodásának kockázata ellen, valamint kérés esetén a postai küldemény kézbesítését követően a postai feladás vagy a címzettnek történő kézbesítés benyújtásának igazolását adja, az utóbbi írásos megerősítése nélkül.

A levélküldemény olyan, bármely fizikai hordozón továbbított írásos kommunikáció, amelyet a feladó által a levélküldeményen vagy annak csomagolásán megadott címre kell továbbítani és kézbesíteni.

A feladás dátuma az a dátum, amelyen a postai küldeményt a postai szolgáltató átvette az ismételten kiadott, módosított és jelenleg hatályos, polgári perrendtartásról szóló, 134/2010. sz. törvény 183. cikkének rendelkezéseivel összhangban.

A feladás dátuma az a dátum, amelyen a postai küldeményt a postai szolgáltató átvette a postai hozzáférési ponton keresztül, feltéve, hogy annak feladására az adott hozzáférési pont általi utolsó átvétel előtt került sor. Amennyiben a küldeményt a postai átvétel utolsó időpontja után adták fel, a feladás dátuma a következő olyan munkanap, amikor az adott hozzáférési ponton átveszik a küldeményt.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A román nyelven kitöltött kézbesítési igazolás mellett Románia az angol és francia nyelven továbbított kézbesítési igazolásokat is elfogadja.

11. cikk - A kézbesítés költsége

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Az eljárási iratok kézbesítését a bíróság hivatalból és illetékmentesen végzi, eljárási tisztviselői vagy más alkalmazottai segítségével. Ha ez nem lehetséges, a kézbesítés postai úton történik tértivevényes ajánlott levélben, a levél tartalmának feltűntetésével, lepecsételt borítékban, amelyre a tértivevényt/értesítésről szóló feljegyzést rá kell ragasztani. Amennyiben az érdekelt fél igényli, saját költségére az eljárást a bíróság is lefolytathatja bírósági végrehajtón keresztül, vagy expressz postai küldemény útján (A polgári peres eljárásról szóló törvény 154. cikkének (1), (4) és (5) bekezdése. A bírósági végrehajtók díja 20-400 RON. A díjakat a bírósági végrehajtók által biztosított kézbesítés minimális és maximális díjainak jóváhagyásáról szóló,2006 november 14-i 2550. számú igazságügyi miniszteri rendelet határozza meg.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Románia bejelenti, hogy Románia területén diplomaták és külföldi konzuli tiszviselők csak az általuk képviselt szerint állampolgárok számára kézbesíthetnek bírósági és nem bírósági iratokat.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Románia ellenzi a 15. cikk (1) pontjában meghatározott közvetlen kézbesítést.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A rendelet 19. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül, a romániai bíróságok csak akkor bocsáthatnak ki határozatokat, ha a (2) bekezdésében foglalt minden feltétel teljesül.

Mentesítésre irányuló kérelmet a rendelet 19. cikke (4) bekezdésének megfelelően a határozat kibocsátása után egy éven belül lehet benyújtani.

20. cikk - Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 14/02/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.