Iratok kézbesítése

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Románia

Iratok kézbesítése


*kötelező választás

2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

A romániai adattovábbító hivatalok azok a romániai bíróságok, amelyek l hatáskörrel rendelkeznek a bírósági aktusok közvetlen kézbesítésére az uniós tagállamok átvevő hivatalai felé. Ezek a bíróságok a következők: körzeti bíróságok, törvényszékek, fellebbviteli bíróságok és a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék

Közjegyzők, bírósági végrehajtók, és minden olyan hatóság, amely külföldi iratkézbesítési jogkörrel rendelkezik, a székhelyük szerint illetékes körzeti bíróságok közreműködésével továbbítják a kérelmeket ( a polgári és kereskedelmi jogi ügyekben történő nemzetközi igazságügyi segítségnyújtásról szóló 189/2003. sz. törvény 32 cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja).

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

Az uniós tagállamokból származó bírósági- és nem bírósági aktusok kézbesítése iránti kérelmeket átvevő romániai hivatal a címzett lakóhelye vagy székhelye szerinti körzeti bíróság (a polgári és kereskedelmi jogi ügyekben történő nemzetközi igazságügyi segítségnyújtásról szóló 189/2003. sz.törvény 32 cikke (1) bekezdésének c) pontja).

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

A kérelmek és azok csatolmányainak átvétele csak postai úton, vagy faxon keresztül lehetséges.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

A román nyelven kitöltött űrlapok mellett Románia az angol és francia nyelven kitöltött kérelmi formanyomtatványokat is elfogadja.

3. cikk - Központi szerv

A romániai központi hatóság az igazságügyi minisztérium.

Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară

Str. Apolodor No 17, Sector 5, Bucharest 050741

Telefon: +40372041077; Fax: +40372041079

A polgári és kereskedelmi ügyekkel kapcsolatos nemzetközi igazságügyi együttműködés osztálya

Telefon: +40372041083; Telefon: +40372041218; Fax: +40372041079, +40372041084

4. cikk - Az iratok továbbítása

A román nyelven kitöltött űrlapok mellett Románia az angol és francia nyelven kitöltött kérelmi formanyomtatványokat is elfogadja.

A kérelmek és azok csatolmányainak átvétele csak postai úton, vagy faxon keresztül lehetséges.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Ez az információ nem áll rendelkezésre

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

A román nyelven kitöltött kézbesítési igazolás mellett Románia az angol és francia nyelven továbbított kézbesítési igazolásokat is elfogadja.

11. cikk - A kézbesítés költsége

Az eljárási iratok kézbesítését a bíróság hivatalból és illetékmentesen végzi, eljárási tisztviselői vagy más alkalmazottai segítségével. Ha ez nem lehetséges, a kézbesítés postai úton történik tértivevényes ajánlott levélben, a levél tartalmának feltűntetésével, lepecsételt borítékban, amelyre a tértivevényt/értesítésről szóló feljegyzést rá kell ragasztani. Amennyiben az érdekelt fél igényli, saját költségére az eljárást a bíróság is lefolytathatja bírósági végrehajtón keresztül, vagy expressz postai küldemény útján (A polgári peres eljárásról szóló törvény 154. cikkének (1), (4) és (5) bekezdése. A bírósági végrehajtók díja 20-400 RON. A díjakat a bírósági végrehajtók által biztosított kézbesítés minimális és maximális díjainak jóváhagyásáról szóló,2006 november 14-i 2550. számú igazságügyi miniszteri rendelet határozza meg.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

Románia bejelenti, hogy Románia területén diplomaták és külföldi konzuli tiszviselők csak az általuk képviselt szerint állampolgárok számára kézbesíthetnek bírósági és nem bírósági iratokat.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

Románia ellenzi a 15. cikk (1) pontjában meghatározott közvetlen kézbesítést.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

A rendelet 19. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül, a romániai bíróságok csak akkor bocsáthatnak ki határozatokat, ha a (2) bekezdésében foglalt minden feltétel teljesül.

Mentesítésre irányuló kérelmet a rendelet 19. cikke (4) bekezdésének megfelelően a határozat kibocsátása után egy éven belül lehet benyújtani.

20. cikk - Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 19/04/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.