Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Iratok kézbesítése

Skócia

Tartalomszolgáltató:
Skócia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Egyesült Királyság

Skócia

Iratok kézbesítése


*kötelező választás

2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

A fogadó hatóságok a végrehajtók. A végrehajtók listájáért, kérjük, tekintse meg a végrehajtók társaságának (Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers, SMASO) weboldalát: SMASO

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

A fogadó hatóságok a végrehajtók. A végrehajtók listájáért, kérjük, tekintse meg a végrehajtók társaságának (Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers, SMASO) weboldalát: SMASO

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

Az iratok továbbítására faxon és postai úton kerül sor.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Angol.

3. cikk - Központi szerv

Skót kormány

Központi hatóság és nemzetközi jogi csoport (Central Authority & International Law Team)

St Andrew’s House (GW15)

Edinburgh

EH1 3DG

Tel.: +44 131 244 4829

Fax: +44 131 244 4848

E-mail: Finbarr.Lee@gov.scot

4. cikk - Az iratok továbbítása

A formanyomtatványokat angol nyelven kell továbbítani.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

Az Egyesült Királyság azon az alapon szándékozik eltérni ezektől a rendelkezésektől, hogy a határidőkre és elévülési időszakokra vonatkozó jogszabályainak összetettségét ez a cikk csak súlyosbítaná. Fontos, hogy a kézbesítés dátuma teljes bizonyossággal megállapítható legyen, mivel az meghatározza azt az időpontot, amelytől számítva a felek mulasztási ítéletet kérhetnek. Az Egyesült Királyság nem véli úgy, hogy e rendelkezés pontos jelentése és annak tervezett gyakorlati működése kellően egyértelmű; ezért az növelheti a félreértés lehetőségét. Ennek megfelelően úgy véli, hogy ezt a kérdést célszerű a nemzeti jogra hagyni, legalább addig, amíg lehetősége nem nyílt arra, hogy a rendelet végrehajtását követően értékelje, hogyan működik ez más tagállamokban a gyakorlatban.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Az angol mellett az Egyesült Királyság a franciául kitöltött igazolásokat fogadja el.

11. cikk - A kézbesítés költsége

A végrehajtók általi kézbesítés költségei: (i) 142,51 £ személyes kézbesítés esetén; és (ii) 45,40 £ postai kézbesítés esetén. Az egyértelműség kedvéért a postai kézbesítés költsége nem alkalmazandó a 14. cikk szerinti postai kézbesítésre. Az áfa hozzáadódik ezekhez a költségekhez.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

Skócia nem ellenzi a 13. cikk (1) bekezdésében foglalt lehetőség alkalmazását a területén.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

Skócia nem ellenzi a 15. cikk (1) bekezdésében foglalt közvetlen kézbesítés lehetőségét.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

A hágai egyezmény meglévő rendelkezésével összhangban Skócia bíróságai az (1) bekezdés sérelme nélkül akkor hozhatnak ítéletet, ha a (2) bekezdésben foglalt valamennyi feltétel teljesül.

Az ítélet meghozatalát követő időtartam, amelyen belül a (4) bekezdésben meghatározott, jogorvoslatra irányuló kérelmet el lehet bírálni:

A rendelet dátumától számított egy éven belül – ez összhangban lenne a Hágai Eegyezménnyel, és ez az az időszak, amely a skóciai bíróságok szabályzataiban szerepel.

Utolsó frissítés: 02/12/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.