Iratok kézbesítése

Szlovákia

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

FIGYELEM! Az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

A szlovák hatóságok az iratok kézbesítésére irányuló írásos kérelmeket nyomtatott formában fogadják el.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

A Szlovák Köztársaság a formanyomtatványok kitöltéséhez a 2. cikk (4) bekezdése alapján a cseh, az angol, illetve a szlovák nyelvet fogadja el.

3. cikk - Központi szerv

A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma

Nemzetközi Magánjogi Osztály (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Szlovák Köztársaság

Telefonszám: (+421) 2 888 91 258

Fax: (+421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Weboldal: https://www.justice.gov.sk

Nyelvek: Szlovák, cseh, angol, francia, német.

4. cikk - Az iratok továbbítása

A Szlovák Köztársaság a formanyomtatványok kitöltéséhez a 4. cikk alapján a cseh, az angol, illetve a szlovák nyelvet fogadja el.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

A Szlovák Köztársaságnak nincs közlendője a 8. cikk (3) bekezdése, és a 9. cikk (2) bekezdése tekintetében, mivel a szlovák jog nem követeli meg bizonyos dokumentumok meghatározott időtartamon belüli kézbesítését, amint arról az említett cikkek rendelkeznek.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

A Szlovák Köztársaság a formanyomtatványok kitöltéséhez a 10. cikk alapján a cseh, az angol, illetve a szlovák nyelvet fogadja el.

11. cikk - A kézbesítés költsége

Az iratokat elsősorban az a bíróság kézbesíti, amelyik a kérelmet átvette. Bizonyos körülmények között azonban a bíróság egy bírósági tisztviselőt is megbízhat az iratok kézbesítésével. Amennyiben a bíróság által megbízott tisztviselő bírósági végrehajtó (súdny exekútor), akkor a szolgáltatásért kézbesített iratonként 6,64 EUR rögzített díjat számítanak fel.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

A Szlovák Köztársaság ellenzi az iratok diplomáciai vagy konzuli képviselet általi kézbesítését, kivéve, ha az iratok az áttevő tagállam állampolgárai részére kézbesítendők.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

A szlovák jog nem teszi lehetővé, hogy bírósági eljárásban érdekelt személyek részére a Szlovák Köztársaság bírósági tisztviselőjén, köztisztviselőjén vagy más illetékes személyén keresztül közvetlenül kézbesítsenek külföldi bírósági iratokat.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

A 19. cikk (2) bekezdésével összhangban a Szlovák Köztársaság kijelenti, hogy egy bíró a 19. cikk (1) bekezdésétől eltérve akkor is hozhat határozatot, ha nem kapott igazolást a kézbesítésről vagy az átadásról, amennyiben a rendelkezésekben foglalt feltételek mindegyike teljesül.

20. cikk - Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Nem alkalmazandó

Utolsó frissítés: 09/02/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.