Iratok kézbesítése

Szlovénia

Tartalomszolgáltató:
Szlovénia

FIGYELEM! Az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

Az áttevő intézmények: a helyi bíróságok (okrajna sodišča), a kerületi bíróságok (okrožna sodišča), a Munkaügyi és Szociális Bíróság (delovno in socialno sodišče), a Közigazgatási Bíróság (upravno sodišče), a felsőbb bíróságok (višja sodišča), a Legfelsőbb Bíróság (Vrhovno sodišče), az Alkotmánybíróság (Ustavno sodišče) és az ügyészség (Državno odvetništvo).

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

A kerületi bíróságok mindegyike fogadó intézmény.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Szlovénia a szlovén és az angol nyelven kitöltött formanyomtatványokat fogadja el.

3. cikk - Központi szerv

Ministrstvo za pravosodje (Igazságügyi Minisztérium)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386)1369 53 42

Fax: (+386)1369 57 83

E-mail: gp.mp@gov.si

4. cikk - Az iratok továbbítása

Szlovénia a szlovén és az angol nyelven kitöltött formanyomtatványokat fogadja el.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

A szlovén jog nem követeli meg az iratok meghatározott időtartamon belüli kézbesítését.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Szlovénia a szlovén és az angol nyelven kitöltött igazolásokat fogadja el.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

  • Szlovénia elfogadja a diplomáciai vagy konzuli képviselőn keresztül történő kézbesítést a 13. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
  • Szlovénia nem fogadja el bírósági iratoknak más tagállam diplomáciai vagy konzuli képviselőjén keresztül történő kézbesítését Szlovéniában lakóhellyel rendelkező személyek részére, kivéve, ha az iratot származási tagállamának állampolgára részére kell kézbesíteni.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

A szlovén jogszabályok alapján a közvetlen kézbesítés nem megengedett.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

A rendelet 19. cikkének (1) bekezdésétől eltérően egy bíró akkor is hozhat határozatot, ha nem kapott igazolást a kézbesítésről vagy az átadásról, feltéve, hogy a rendelet 19. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek.

Mentesítésre irányuló kérelmet a határozat kibocsátásáról számított egy éven belül lehet benyújtani.

Utolsó frissítés: 18/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.