Iratok kézbesítése

Spanyolország

Tartalomszolgáltató:
Spanyolország

FIGYELEM! Az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

Spanyolországban az áttevő intézmények a különböző bíróságok hivatalvezetői (Letrados de la Administración de Justicia).

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata spanyol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

Ami az átvétel módját illeti, a bíróságok jelenleg rendelkeznek informatikai és telematikai eszközökkel, de ezek használata még korai szakaszban jár. Az egyetlen jelenleg használatos mód a postai út, de a jövőben lehetőség lehet informatikai eszközök használatára is.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

A formanyomtatvány a következő nyelveken tölthető ki: angol, francia, portugál vagy spanyol.

3. cikk - Központi szerv

A Spanyolország által kijelölt központi szerv az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Igazságügyi Együttműködési Igazgatósága (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Fax: +34 913904457

Jelenleg az iratok átvételének egyetlen elfogadott módja a postai út.

Elfogadott nyelvek: spanyol, francia és angol.

4. cikk - Az iratok továbbítása

A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványt (formanyomtatványt) Spanyolország a spanyol mellett angol, francia és portugál nyelven fogadja el.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

A határidők a kézbesítendő irat típusától valamint az eljárás típusától és stádiumától függően különbözőek.

A legtöbb esetben a határidő három vagy öt nap.

A vonatkozó eljárási szabályokban foglalt rendelkezések alkalmazandók.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Spanyolország a kézbesítési igazolást a spanyol mellett angol, francia és portugál nyelven fogadja el.

11. cikk - A kézbesítés költsége

A kézbesítési díj az alkalmazandó spanyol jogszabályban meghatározott díjjal fog megegyezni, jelenleg azonban nincs meghatározva ilyen összeg.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

Spanyolország ellenzi a más tagállamokból érkező iratok konzuli vagy diplomáciai szolgálat útján történő kézbesítését a területén, kivéve, ha azok az adott tagállam (a származási tagállam) állampolgárát érintik.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

A spanyol jog nem teszi lehetővé ezt a fajta kézbesítést, ezért az nem megengedett.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

Spanyolországban a bírák feloldhatják az eljárás felfüggesztését, és a 19. cikk (1) bekezdésének rendelkezései ellenére határozatot hozhatnak, amennyiben a 19. cikk (2) bekezdésében foglalt összes követelmény teljesül.

A bíróságnak a hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesítés iránti kérelmek elfogadására vonatkozó hatáskörét illetően Spanyolország jelezte, hogy az ítélet meghozatalától számított egy éven túl benyújtott mentesítési kérelmek nem fogadhatók el.

20. cikk - Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata spanyol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Ez az információ nem áll rendelkezésre

Utolsó frissítés: 20/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.