Dokumentų įteikimas

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Priemonės, kuriomis gali būti priimami dokumentai:

  • paštu;
  • kitais įteikimo būdais (pvz., per kurjerį);
  • elektroniniu paštu;
  • faksu.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Formą galima pildyti vokiečių arba anglų kalbomis.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Centrinė įstaiga yra Federalinė teisingumo ministerija (Bundesministerium für Justiz).

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

1070 Viena

Tel. (43-1) 52152 2141

Faksas (43-1) 52152 2829

E. paštas team.z@bmj.gv.at

Kalbos: vokiečių ir anglų.

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Standartinės prašymo formos (I priedo forma) gali būti pildomos vokiečių arba anglų kalbomis.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Kiek mums yra žinoma, šiuo metu Austrijos teisėje nėra nustatyta tokios rūšies dokumentų, kurie nurodyti 8 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalyje.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Pažymos (I priedo forma) gali būti pildomos vokiečių arba anglų kalbomis.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nustatyto dydžio mokesčiai netaikomi.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Austrija įteikimui pagal 13 straipsnio 1 dalį neprieštarauja.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Pagal Austrijos teisę teismo dokumentų neleidžiama įteikti tiesiogiai per teismo tarnautojus, pareigūnus ar kitus kompetentingus valstybės narės, į kurią kreiptasi, asmenis.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Neatsižvelgdami į 1 dalies nuostatas, Austrijos teismai gali priimti sprendimą, jeigu yra įvykdytos 2 dalyje nurodytos sąlygos.

Austrija nėra nustačiusi termino pagal 19 straipsnio 4 dalies paskutinę pastraipą, per kurį turi būti pateiktas prašymas atleisti nuo teismo sprendimo apskundimo termino pasibaigimo pasekmių.

Paskutinis naujinimas: 17/07/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.