Dokumentų įteikimas

Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Reglamentu Nr. 1393/2007

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!

Bendra informacija

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) ir panaikinančiu Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 siekiama pagerinti ir paspartinti teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose perdavimą ir įteikimą valstybėse narėse.

Šis Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, įskaitant Daniją, kuri lygiagrečiuoju susitarimu su Europos Bendrija pagrįstoje deklaracijoje patvirtino ketinanti įgyvendinti šio reglamento nuostatas.

Reglamente numatomi įvairūs dokumentų perdavimo ir įteikimo būdai: perdavimas per perduodančiąsias ir gaunančiąsias agentūras, perdavimas konsuliniais arba diplomatiniais kanalais, įteikimas paštu ir tiesioginis įteikimas.

Perduodančiosios agentūros kompetentingos perduoti teisminius arba neteisminius dokumentus, įteiktinus kitoje valstybėje narėje. Gaunančiosios agentūros kompetentingos priimti teisminius arba neteisminius dokumentus iš kitos valstybės narės. Centrinė įstaiga atsakinga už informacijos teikimą perduodančiosioms agentūroms ir visų problemų, kurios gali kilti perduodant įteiktinus dokumentus, sprendimą.

Reglamente numatytos septynios formos.

Europos e. teisingumo portale informuojama apie Reglamento taikymą ir pateikiama patogi formų pildymo priemonė.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Susijusios nuorodos

Europos bendrijos ir Danijos Karalystės Susitarimas dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo

1965 m. lapkričio 15 d. Hagos konvencija dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose įteikimo užsienyje

ARCHYVUOTA Europos teisminio atlaso svetainė (nebeveikia nuo 2017 m. rugsėjo 30 d.)

Paskutinis naujinimas: 01/07/2022

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.