Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Dokumentų įteikimas

Anglija ir Velsas

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Perduodančioji agentūra yra Aukštasis Teismas (High Court), Karalienės suolo skyrius (Queens Bench), užsienio proceso poskyris (Foreign Process Section)

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Gaunančioji agentūra yra Aukštasis Teismas (High Court), Karalienės suolo skyrius (Queens Bench), užsienio proceso poskyris (Foreign Process Section)

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Dokumentai siunčiami faksu ir paštu.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Standartinė forma priimama anglų ir prancūzų kalbomis.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Telefonas:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Faksas +44 870 324 0025

E. paštas foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Svetainė https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Informaciją galima perduoti paštu, faksu, e. paštu ir telefonu; centrinė įstaiga bus atsakinga už vertimų tikrinimą.

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Jungtinė Karalystė priima ne tik dokumentus anglų kalba, bet ir tipines prašymo formas, užpildytas prancūzų kalba.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Jungtinė Karalystė ketina nukrypti nuo šių nuostatų remdamasi tuo, kad jos teisės aktų dėl terminų ir senaties terminų sudėtingumas dėl šio straipsnio tik padidėtų. Svarbu, kad būtų tiksliai nustatyta įteikimo data, kadangi pagal ją yra nustatomas laikas, nuo kada šalis gali prašyti priimti sprendimą už akių. Jungtinė Karalystė nemano, kad tiksli šios nuostatos reikšmė ir jos praktinis veikimas yra pakankamai aiškūs; todėl ji gali kelti daugiau painiavos. Dėl šios priežasties ji mano, kad šį klausimą geriausia spręsti pagal nacionalinę teisę, bent jau kol ji turės galimybę įvertinti, kaip įgyvendinus reglamentą ji praktiškai veikia kitose valstybėse narėse.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Jungtinė Karalystė priima pažymėjimus, užpildytus ne tik anglų, bet ir prancūzų kalba.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Už dokumentų įteikimą mokesčiai nebus imami.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Jungtinė Karalystė neketina prieštarauti tam, kad jos teritorijoje būtų naudojamasi 13 straipsnio 1 dalimi suteikta teise.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Anglija ir Velsas nepritaria 15 straipsnio 1 dalyje numatytai tiesioginio įteikimo galimybei.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Pagal galiojančią Hagos konvencijos nuostatą Jungtinės Karalystės teismai, nepaisant 1 dalies nuostatų, gali priimti sprendimą, jeigu įvykdomos visos 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Laikotarpis po teismo sprendimo priėmimo, per kurį gali būti pateiktas 4 dalyje numatytas prašymas dėl atleidimo:

svarstydamas sprendimo už akių panaikinimą, teismas turi atsižvelgti į tai, ar asmuo, siekiantis panaikinti sprendimą, prašymą jį panaikinti pateikė nedelsdamas.

Paskutinis naujinimas: 29/11/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.