Dokumentų įteikimas

Suomija

Turinį pateikė
Suomija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Perduodančiosios agentūros yra apylinkės teismai (suom. käräjäoikeudet), Rinkos teismas (markkinaoikeus), apeliaciniai teismai (hovioikeudet), Aukščiausiasis Teismas (korkein oikeus), nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija (ulosottolaitos) ir Teisingumo ministerija [oikeusministeriö].

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Dokumentų gavimo priemonės: dokumentai gali būti pateikiami paštu, faksu arba e. paštu.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Standartinę formą galima pildyti šiomis kalbomis: suomių, švedų ir anglų.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (suomių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Centrinė įstaiga yra Teisingumo ministerija.

Oikeusministeriö [Teisingumo ministerija]

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto [Vyriausybė]

Tel. (+358) 9 16 06 76 28

Faks. (+358) 9 16 06 75 24

E. paštas central.authority@om.fi

Dokumentai gali būti pateikiami paštu, faksu arba e. paštu.

Kalbos: suomių, švedų ir anglų.

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Prašymo forma gali būti pildoma suomių, švedų arba anglų kalba.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Pagal 9 straipsnio 3 dalį Suomija informuoja Komisiją, kad ji netaiko 9 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų. Šio straipsnio dabartinio pavidalo nuostatos neturi ratio legis šalies teisinėje sistemoje, todėl Suomijoje jų praktiškai taikyti negalima.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Pažymėjimo forma gali būti pildoma suomių, švedų arba anglų kalba.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Užsienio perduodančiajai agentūrai dokumentų įteikimas yra nemokamas.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Suomija tokiam dokumentų įteikimo būdui neprieštarauja.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Suomija tokiam dokumentų įteikimo būdui neprieštarauja.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Kadangi Suomija neteikia pranešimo pagal 19 straipsnio 2 dalį, todėl Suomijos teismai negali priimti sprendimo bylose pagal 19 straipsnio 2 dalį. Vadinasi, 19 straipsnio 4 dalyje nurodytas pranešimas taip pat nereikalingas.

Paskutinis naujinimas: 18/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.