Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Dokumentų įteikimas

Gibraltaras

Turinį pateikė
Gibraltaras

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Jungtinė Karalystė

Gibraltaras

Dokumentų įteikimas


*būtina nurodyti

2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Perduodančioji agentūra yra Gibraltaro Aukščiausiojo Teismo kancleris.

Pranešimai perduodančiajai agentūrai turėtų būti siunčiami šiuo adresu:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tel. +44 20 7008 1577

Faksas +44 20 7008 3629

E. paštas ukgglu@fco.gov.uk

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Gaunančioji agentūra yra Gibraltaro Aukščiausiojo Teismo kancleris.

Pranešimai gaunančiajai agentūrai turėtų būti siunčiami šiuo adresu:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tel. +44 20 7008 1577

Faksas +44 20 7008 3629

E. paštas ukgglu@fco.gov.uk

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Dokumentai siunčiami faksu ir paštu.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Standartinė forma priimama anglų ir prancūzų kalbomis.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

The Registrar of the Supreme Court of Gibraltar

Supreme Court,

Law Courts

277 Main Street

Gibraltar

Tel. +350 200 78808

Faksas +350 200 77118

Oficialūs raštai gaunančiajai agentūrai turėtų būti adresuojami Teismo kancleriui pirmiau nurodytu adresu, tačiau siunčiami šiuo adresu:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tel. +44 20 7008 1577

Faksas +44 20 7008 3629

E. paštas ukgglu@fco.gov.uk

Informaciją galima perduoti paštu, faksu, e. paštu ir telefonu; centrinė įstaiga bus atsakinga už vertimų tikrinimą.

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Jungtinė Karalystė priima ne tik dokumentus anglų kalba, bet ir tipines prašymo formas, užpildytas prancūzų kalba.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Jungtinė Karalystė ketina nukrypti nuo šių nuostatų remdamasi tuo, kad jos teisės aktų dėl terminų ir senaties terminų sudėtingumas dėl šio straipsnio tik padidėtų. Svarbu, kad būtų tiksliai nustatyta įteikimo data, kadangi pagal ją yra nustatomas laikas, nuo kada šalis gali prašyti priimti sprendimą už akių. Jungtinė Karalystė nemano, kad tiksli šios nuostatos reikšmė ir jos praktinis veikimas yra pakankamai aiškūs; todėl ji gali kelti daugiau painiavos. Dėl šios priežasties ji mano, kad šį klausimą geriausia spręsti pagal nacionalinę teisę, bent jau kol ji turės galimybę įvertinti, kaip įgyvendinus reglamentą ji praktiškai veikia kitose valstybėse narėse.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Jungtinė Karalystė priima pažymėjimus, užpildytus ne tik anglų, bet ir prancūzų kalba.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Jungtinė Karalystė neketina prieštarauti tam, kad jos teritorijoje būtų naudojamasi 13 straipsnio 1 dalimi suteikta teise.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Gibraltaras neprieštarauja 15 straipsnio 1 dalyje numatytai tiesioginio įteikimo galimybei.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Pagal galiojančią Hagos konvencijos nuostatą Jungtinės Karalystės teismai, nepaisant 1 dalies nuostatų, gali priimti sprendimą, jeigu įvykdomos visos 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Laikotarpis po teismo sprendimo priėmimo, per kurį gali būti pateiktas 4 dalyje numatytas prašymas dėl atleidimo:

svarstydamas sprendimo už akių panaikinimą, teismas turi atsižvelgti į tai, ar asmuo, siekiantis panaikinti sprendimą, prašymą jį panaikinti pateikė nedelsdamas.

Paskutinis naujinimas: 13/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.