Dokumentų įteikimas

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Dokumentai priimami šiomis priemonėmis: paštu.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Formą galima pildyti ne tik graikų, bet ir anglų ar prancūzų kalba.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Graikijos teisingumo ministerija, Skaidrumas ir žmogaus teisės

(Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton)

Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir baudžiamosiose bylose departamentas

(Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis)

96 Mesogion Av.

Μεσογείων 96

11527 Atėnai, Graikija

11527 Aθήνα, Ελλάδα

Tel. (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312

Faksas (0030) 210 7767499

E. paštas civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Graikija priima prašymo formas, užpildytas ne tik graikų, bet ir prancūzų ar anglų kalba.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Graikija neketina nukrypti nuo 9 straipsnio 1 ir 2 dalių.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Graikija priima pažymėjimus, užpildytus ne tik graikų, bet ir prancūzų ar anglų kalba.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės prokuroro (eisangeléas) paslaugoms taikomas fiksuotas 50 EUR mokestis.

Mokestis turi būti sumokamas banko pavedimu „Graikijos teisingumo ministerijai, skaidrumas ir žmogaus tesės“ (Ypourgeío Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton) į šią banko sąskaitą:

Bank of Greece (Trápeza tis Elládos)

Sąskaitos numeris: 23/2341147896

IBAN: GR9101000230000002341147896

SWIFT kodas: BNGRGRAA

Visi prašymai įteikti dokumentus pagal reglamento 4 straipsnį turi atitikti aprašytą metodą. Prašymai, su kuriais nepateikiami mokėjimą patvirtinantys banko kvitai, bus grąžinami nenagrinėti.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Graikija prieštarauja teisminių ir neteisminių dokumentų įteikimui jos teritorijoje pagal šio straipsnio 1 dalį, išskyrus atvejus, kai atitinkami dokumentai turi būti įteikti valstybės narės, kurioje dokumentai buvo parengti, piliečiams.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Graikija nėra pareiškusi išlygų dėl šio straipsnio.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, esant visoms 2 dalyje nustatytoms sąlygoms, Graikijos teismai privalo priimti sprendimą.

4 dalyje nustatytas prašymas netaikyti tam tikrų sąlygų gali būti pateiktas per trejus metus nuo sprendimo priėmimo datos.

Paskutinis naujinimas: 18/07/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.