Dokumentų įteikimas

Airija

Turinį pateikė
Airija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nuo 2019 m. balandžio 14 d. Airijoje perduodančioji agentūra yra Combined Court Office, Kaslbaras, Mejo grafystė.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E. paštas: serviceofeudocuments@courts.ie

Visos užklausos, susijusios su prašymais įteikti dokumentus, pateiktos iki 2019 m. balandžio 15 d., turėtų būti siunčiamos raštinei, iš kurios prašymas buvo išsiųstas.

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nuo 2019 m. balandžio 14 d. Airijoje gaunančioji agentūra yra bendroji teismo raštinė (angl. Combined Court Office), Kaslbaras, Mejo grafystė.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E. paštas: serviceofeudocuments@courts.ie.

Visos užklausos, susijusios su prašymais įteikti dokumentus, pateiktos iki 2019 m. balandžio 15 d., turėtų būti siunčiamos raštinei, kuriai prašymas buvo išsiųstas.

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Dokumentų gavimo priemonės: dokumentai gali būti perduodami paštu arba per paslaugų teikėją, pvz., naudojantis greito pristatymo paslaugomis.

Ryšiams administraciniais klausimais taip pat gali būti naudojamas e. paštas.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Standartinė forma gali būti pildoma airių arba anglų kalba.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

The Master

High Court

Four Courts

Dublin 7

Ireland

Pranešimai anglų arba airių kalba gali būti siunčiami paštu arba faksu Aukštojo teismo centrinei raštinei, faksas (+353) 1 872 56 69. Su Aukštojo teismo centrine raštine galima susisiekti ir telefonu (+353) 1 888 60 00.

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Airija priima airių arba anglų kalba užpildytą paraiškos formą (standartinę formą).

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Šios dalies nuostatos netaikomos Airijos teisėje.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Airija priima airių arba anglų kalba užpildytą pažymėjimo formą.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Jeigu pagal 11 straipsnio 2 dalį reikalingos asmeninės paslaugos, tokias paslaugas teiks teisės institucija, privatus tyrėjas, teisininkas arba advokatas, o mokestis, dėl kurio susitaria abi šalys, paprastai yra maždaug 70–100 EUR.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Airija tam neprieštarauja.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Kaip pristatymo paštu alternatyva, Reglamento Nr. 1393/2007 15 straipsnyje asmeniui leidžiama įteikti dokumentą asmeniškai per advokatą ar šaukimus įteikiantį asmenį.

Advokatą galima rasti šiuo adresu:

https://www.lawsociety.ie/Find-a-Solicitor/

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Nepaisydamas 1 dalies nuostatų, teismas Airijoje gali priimti sprendimą net ir tuo atveju, kai įteikimo ar pristatymo pažymėjimas nebuvo gautas, jeigu įvykdytos visos 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Kalbant apie 19 straipsnio 4 dalį, teismas turi įsitikinti, kad prašymas dėl atleidimo nuo teismo sprendimo apskundimo termino pasibaigimo pasekmių buvo pateiktas per pagrįstą laikotarpį po to, kai atsakovas sužinojo apie teismo sprendimą.

20 straipsnis - Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 20 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nėra

Paskutinis naujinimas: 17/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.