Dokumentų įteikimas

Lietuva

Turinį pateikė
Lietuva

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Perduoti dokumentus užsienio valstybei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1393/2007 ir 1965 m. Hagos konvenciją yra kompetentingi visi Lietuvos Respublikos bendrosios kompetencijos teismai, kurie nagrinėja civilines ir komercines bylas.

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Pagal Reglamento (EB) 1393/2007 2 straipsnio 2 dalį paskirta įstaiga, kompetentinga priimti kitų valstybių narių prašymus dėl dokumentų įteikimo, yra Lietuvos antstolių rūmai.

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Teisminiai ir neteisminiai dokumentai gali būti priimami paštu ir faksu.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Lietuva priima formas, užpildytas lietuvių ir anglų kalba.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga, Reglamento (EB) 1393/2007 3 straipsnyje nurodytoms funkcijoms atlikti yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lietuva

Tel.: +370 5 2662984;

Faksas: +370 5 262 59 40, +370 5 2662854;

El. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasrastine@tm.lt

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Lietuvos Respublikoje priimtinos kalbos Reglamento I priede pateiktai tipinei formai užpildyti yra ne tik lietuvių, bet taip pat ir anglų kalba.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra nustatyti konkretūs terminai dokumentams įteikti.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Lietuvos Respublikoje priimtinos kalbos Reglamento I priede pateiktai tipinei formai užpildyti yra lietuvių ar anglų kalba.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Lietuvos Respublika ima 110 eurų mokestį už paslaugas, numatytas Reglamento 11 straipsnio 2 dalies a punkte.

Mokestis mokamas į priimančios agentūros - Lietuvos antstolių rūmų sąskaitą.

Lietuvos anstolių rūmai

Adresas: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Lietuva

Bankas: Luminor Bank AB, banko kodas 40100, SWIFT kodas AGBLLT2X, sąskaitos numeris: LT92 4010 0424 0031 5815, juridinio asmens kodas 126198978.

tel. +370 5 2750067, +370 5 2750068, e-mail: info@antstoliurumai.lt, https://www.antstoliurumai.lt

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Lietuvos Respublika informuoja, kad prieštarauja Reglamento 13 straipsnyje numatytam dokumentų įteikimui savo teritorijoje, išskyrus tuos atvejus, kai dokumentai turi būti įteikti dokumentus parengusios valstybės narės piliečiams.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Lietuvos Respublika informuoja, kad Reglamento 15 straipsnyje numatytas dokumentų įteikimas Lietuvos Respublikoje nėra leidžiamas.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Lietuvos Respublika informuoja, kad Lietuvos Respublikos teismai gali priimti sprendimą net ir tuo atveju, kai nebuvo gautas įteikimo ar pristatymo pažymėjimas, jeigu įvykdomos visos Reglamento 19 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos.

Lietuvos Respublika informuoja, kad Reglamento 19 straipsnio 4 dalyje numatytas prašymas dėl atleidimo nuo teismo sprendimo apskundimo termino pasibaigimo pasekmių nebus nagrinėjamas, jeigu jis pateikiamas praėjus vieneriems metams nuo teismo sprendimo dienos.

20 straipsnis - Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 20 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Lietuva su kitomis valstybėmis narėmis nėra sudariusi sutarčių ar susitarimų, nurodytų 20 straipsnio 2  dalyje, t. y. dėl tolesnio dokumentų perdavimo paspartinimo arba supaprastinimo.

Paskutinis naujinimas: 18/07/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.