Dokumentų įteikimas

Malta

Turinį pateikė
Malta

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Generalinė prokuratūra (Office of the State Advocate)

Adresas: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Pašto kodas: VLT1311

Tel. +356 22265000

E. paštas info@stateadvocate.mt

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Generalinė prokuratūra (Office of the State Advocate)

Adresas: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Pašto kodas: VLT1311

Tel. +356 22265000

E. paštas info@stateadvocate.mt

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Priemonės dokumentams gauti: dokumentų originalai kartu su Reglamento (EB) Nr. 1393/2007 1 priedu ir banko kvitu turi būti siunčiami paštu. Iš anksto gali būti siunčiamos kopijos faksu arba e. paštu.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Standartinė forma gali būti užpildoma anglų arba maltiečių kalbomis.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Generalinė prokuratūra (Office of the State Advocate)

Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli

Valletta VLT1311

Tel. +356 22265000

E. paštas info@stateadvocate.mt

Teritorinė jurisdikcija: Malta ir Gozo

Turimos priemonės dokumentams gauti ar perduoti ir kalbų mokėjimas: anglų kalba.

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Anglų kalba

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Malta ketina nukrypti nuo 9 straipsnio 2 dalies, kadangi ji nėra suderinama su Maltos procesine teise.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (maltiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Anglų kalba

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Šio reglamento 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos išlaidos yra nustatytas 50 EUR mokestis už kiekvieną įteiktiną dokumentą.

Šis mokestis turi būti sumokamas prieš dokumentų įteikimą. Dokumentai bus grąžinti jų neįteikus, jeigu prie įteikimo prašymo bus nepridėtas banko kvitas, gautas sumokėjus minėtą mokestį.  Asmeniui, kuriam dokumentai grąžinami jų neįteikus, sumokėtas mokestis grąžinamas į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas. Mokestis turi būti sumokamas banko pavedimu Generalinei prokuratūrai į šią banko sąskaitą:

Banko pavadinimas: Central Bank of Malta

Sąskaitos pavadinimas: AG Office – Receipt of Service Documents

Sąskaitos numeris: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Swift kodas: MALTMTMT

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Taip, prieštaraujame.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Neprieštaraujame.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Tai neįmanoma, nes būtinas įteikimo įrodymas. Vis dėlto, jei sprendimas yra priimtas prieš asmenį ir tam asmeniui nebuvo deramai iš anksto įteiktas šaukimas į teismą, toks asmuo gali per tris mėnesius nuo sprendimo priėmimo kreiptis į teismą dėl pakartotinio bylos teisminio nagrinėjimo.

20 straipsnis - Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 20 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Nėra.

Paskutinis naujinimas: 19/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.