Dokumentų įteikimas

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Perduodančiosios agentūros Nyderlanduose yra visi teismo pareigūnai. Perduodančiąją agentūrą rasite adresu https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Gaunančiosios agentūros Nyderlanduose yra visi teismo pareigūnai ir centrinė įstaiga. Gaunančiąją agentūrą rasite adresu https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Teismo pareigūnai dokumentus gali gauti paštu. Gaunančiosios agentūros, kurių fakso numeris arba e. pašto adresas yra nurodyti priede, taip pat gali gauti dokumentus faksu arba e. paštu.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Kalbos, kuriomis galima užpildyti reglamento 4 straipsnio 3 dalyje nurodytą formą ir reglamento 10 straipsnio 2 dalyje nurodytą įteikimo pažymėjimą yra anglų ir vokiečių.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga yra Karališkoji teismo pareigūnų profesinė organizacija (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).

Adresas:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR THE HAGUE

Netherlands

Telefonas + 31 70 890 35 30

E. paštas kbvg@kbvg.nl

Interneto adresas http://www.kbvg.nl/

Centrinė įstaiga gali gauti arba siųsti dokumentus paštu, e. paštu arba telefonu olandų arba anglų kalba.

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Kalbos, kuriomis galima užpildyti reglamento 4 straipsnio 3 dalyje nurodytą formą ir reglamento 10 straipsnio 2 dalyje nurodytą įteikimo pažymėjimą yra anglų ir vokiečių.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Kai dokumentas turi būti įteiktas per tam tikrą laikotarpį, Nyderlanduose data, į kurią turi būti atsižvelgta pareiškėjo atžvilgiu, yra nustatyta Nyderlandų teisės aktuose.

Kai pagal ES šalies teisę dokumentas turi būti išnagrinėtas per tam tikrą laikotarpį, data, į kurią reikia atsižvelgti pareiškėjo atžvilgiu, yra tos šalies teisės aktais nustatyta data.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Kalbos, kuriomis galima užpildyti reglamento 4 straipsnio 3 dalyje nurodytą formą ir reglamento 10 straipsnio 2 dalyje nurodytą įteikimo pažymėjimą yra anglų ir vokiečių.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Nustatyto dydžio mokestis už teismo pareigūno arba asmens, kompetentingo pagal valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teisę, suteiktas paslaugas yra 65 EUR.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Nyderlandai neprieštarauja, kad valstybė narė teisminius dokumentus Nyderlanduose gyvenantiems asmenims, netaikant jokių privalomų priemonių, įteiktų tiesiogiai per savo diplomatinių atstovybių arba konsulinių įstaigų darbuotojus.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Remiantis reglamento 15 straipsniu, Nyderlanduose gyvenantiems asmenims teisminius dokumentus gali tiesiogiai įteikti teismo pareigūnas.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Nyderlandų teisėjai, nukrypstant nuo 19 straipsnio 1 dalies, gali priimti sprendimą, jei tenkinamos 19 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Prašymas dėl atleidimo nuo reglamento 19 straipsnio 4 dalyje nurodyto laikotarpio pasibaigimo pasekmių yra priimtinas, jei jis pateikiamas per vienerius metus nuo teismo sprendimo priėmimo dienos.

Paskutinis naujinimas: 03/08/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.