Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
  Swipe to change

  Dokumentų įteikimas

  Lenkija

  Turinį pateikė
  Lenkija

  Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

  Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


  2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

  Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

  Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
  Kompetentingų institucijų sąrašas

  2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

  Už rašto įteikimą apylinkėje atsakingas apylinkės teismas.

  Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
  Kompetentingų institucijų sąrašas

  2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

  Dokumentų originalai priimami tik paštu.

  2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

  Tipinę formą galima pildyti lenkų, anglų arba vokiečių kalba.

  3 straipsnis - Centrinė įstaiga

  Teisingumo ministerija

  Tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos teisių departamentas

  Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa

  Tel. / faks.: +48 22 6280949

  Kalbos: lenkų, anglų, vokiečių.

  4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

  Kalbos, kuriomis galima pildyti reglamento I priede pateiktą formą: lenkų, anglų ir vokiečių.

  8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

  Pagal Lenkijos teisę nereikalaujama, kad dokumentas būtų įteiktas per nustatytą terminą.

  10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

  Kalbos, kuriomis galima pildyti reglamento I priede pateiktą formą: lenkų, anglų ir vokiečių.

  11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

  Dokumentai įteikiami nemokamai.

  13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

  Lenkija nesutinka, kad dokumentus jos teritorijoje įteiktų diplomatinės arba konsulinės atstovybės, išskyrus tuos atvejus, kai dokumentas turi būti įteiktas jį perduodančios valstybės narės piliečiui.

  15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

  Lenkija nesutinka savo teritorijoje taikyti šioje nuostatoje nustatyto dokumentų įteikimo būdo.

  19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

  Jei prašymas atleisti atsakovą nuo teismo sprendimo apskundimo termino pasibaigimo pasekmių pateikiamas praėjus metams nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, jis bus svarstomas tik išimtiniais atvejais.

  20 straipsnis - Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 20 straipsnio 2 dalies reikalavimus

  netaikoma

  Paskutinis naujinimas: 15/04/2024

  Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.