Dokumentų įteikimas

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Portugalijos paskirtos perduodančiosios agentūros yra:

– apylinkės teismai (port. Tribunais Judiciais de Comarca),

– teismo kancleriai (Conservadores),

– notarai (Notários),

– vykdymo pareigūnai (Agentes de Execução) ir

– teisiniai atstovai (Mandatários Judiciais).

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Portugalijos paskirtos gaunančiosios agentūros yra:

– jurisdikciją turinčio apylinkės teismo bendrasis skyrius (Juízo de Competência Genérica) arba vietos civilinių bylų skyrius (Juízo local cível), jei toks yra, taip pat

– vykdymo pareigūnai (OSAE, Teisinių atstovų ir vykdymo pareigūnų asociacija, Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução);

Rua Artilharia 1, No 63

1250-083 Lisbon

Telefonas (351) 21 389 42 00

Faksas (351) 21 353 48 70

E. paštas geral@osae.pt

http://www.osae.pt/pt/pag/OSAE/osae/1/1/1/1

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Dokumentai gali būti siunčiami paštu.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Portugalija priima formas, užpildytas portugalų, anglų arba ispanų kalbomis.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Portugalijos centrinė įstaiga yra Teisingumo vykdymo generalinis direktoratas (DireçãoGeral da Administração da Justiça).

Teisingumo vykdymo generalinis direktoratas

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBON

Tel. (+351) 217906200 – +351 217906223

Faks. (+351) 211545100/60

E. paštas correio@dgaj.mj.pt

Tinklavietė http://www.dgaj.mj.pt/

Kalbos: portugalų, ispanų, prancūzų ir anglų.

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Portugalija priima formas, užpildytas portugalų, anglų arba ispanų kalbomis.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Atsižvelgiant į Reglamento 8 straipsnio 3 dalį ir 9 straipsnio 2 dalį, Portugalijos civilinio kodekso 323 straipsnyje nustatyta, kad tais atvejais, kai dokumentų įteikti nebuvo galima dėl su ieškovu nesusijusių priežasčių, senaties terminas sustabdomas praėjus penkioms dienoms nuo prašymo įteikti dokumentus.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Portugalija priima pažymėjimus, užpildytus portugalų, anglų arba ispanų kalbomis.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Apskritai, jeigu dokumentai siunčiami teismui, už teisminių dokumentų iš kitos valstybės narės įteikimą nereikia mokėti jokių mokesčių.

Tačiau jeigu dokumentus asmeniškai įteikia teismo arba vykdymo pareigūnas, imamas toks mokestis:

1. Vykdymo pareigūnas:

jeigu dokumentai įteikti – 76 EUR;

jeigu dokumentai neįteikti (pvz., jeigu asmuo, kuriam dokumentai turi būti įteikti, negyvena nurodytu adresu arba tokio adreso nėra) – 50,50 EUR.

2. Teismo pareigūnas:

jeigu dokumentai įteikti – 51 EUR;

jeigu dokumentai neįteikti (pvz., jeigu asmuo, kuriam dokumentai turi būti įteikti, negyvena nurodytu adresu arba tokio adreso nėra) – mokestis neimamas.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Portugalija prieštarauja tam, kad kita valstybė narė teisminius dokumentus Portugalijos teritorijoje įteiktų savo konsuliniais ar diplomatiniais kanalais, išskyrus tuos atvejus, kai dokumentai turi būti įteikti dokumentus parengusios valstybės narės piliečiams.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Portugalijos įstatymais Reglamento 15 straipsnyje numatytas dokumentų įteikimas nėra leidžiamas.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Neatsižvelgiant į 19 straipsnio 1 dalies nuostatas, Portugalijos teismai gali priimti sprendimą, jeigu yra įvykdytos visos šio straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Taikant 19 straipsnio 4 dalį, Portugalijoje prašymas dėl atleidimo nuo teismo sprendimo apskundimo termino pasibaigimo pasekmių turi būti pateiktas per metus nuo ginčijamo sprendimo. Pasibaigus šiam terminui prašymai nebebus priimami.

20 straipsnis - Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 20 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Tarptautiniai susitarimai, kurių šalys yra valstybės narės:

– 1997 m. lapkričio 19 d. Portugalijos Respublikos ir Ispanijos Karalystės susitarimas dėl teismų bendradarbiavimo civilinėse ir baudžiamosiose bylose;

Kiti susitarimai, kurių šalis yra Portugalija:

– 1995 m. rugpjūčio 30 d. Portugalijos Respublikos ir Angolos Respublikos susitarimas dėl teisinio ir teisminio bendradarbiavimo;

– 2003 m. vasario 2 d. Portugalijos Respublikos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimas dėl teisinio ir teisminio bendradarbiavimo;

– 2001 m. liepos 1 d. Portugalijos Respublikos ir Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Makao susitarimas dėl teisinio ir teisminio bendradarbiavimo;

– 1988 m. liepos 5 d. Portugalijos Respublikos ir Bisau Gvinėjos Respublikos susitarimas dėl teisminio bendradarbiavimo;

– 1990 m. balandžio 12 d. Portugalijos Respublikos ir Mozambiko Respublikos susitarimas dėl teisinio ir teisminio bendradarbiavimo;

– 1976 m. kovo 23 d. Portugalijos Respublikos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos susitarimas dėl teisminio bendradarbiavimo.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.