Dokumentų įteikimas

Ispanija

Turinį pateikė
Ispanija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Ispanijoje perduodančiosios agentūros bus įvairių teismų tarnautojai (Letrados de la Administración de Justicia).

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (ispanų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Kalbant apie gavimo būdus, šiuo metu teismai turi informacinių technologijų ir telematikos įrangą, tačiau naudoti šią įrangą dar tik pradedama. Vienintelis šiuo metu priimtinas gavimo būdas yra paštas, nors ateityje galės būti įmanoma naudoti informacinių technologijų priemones.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Kalbos, kuriomis galima pildyti tipinę formą: anglų, prancūzų, portugalų arba ispanų.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Ispanijos paskirta centrinė įstaiga yra Teisingumo ministerijos Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo generalinio direktorato padalinys (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Faksas +34 913904457

Šiuo metu vienintelis priimtinas gavimo būdas yra paštas.

Priimtinos kalbos: ispanų, prancūzų ir anglų.

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Ispanija priima prašymo formą (standartinę formą) ispanų kalba, taip pat anglų, prancūzų ir portugalų kalbomis.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Terminai skiriasi ir priklauso nuo įteikiamo dokumento ir proceso tipo arba proceso metu pasiekto etapo.

Paprastai terminas yra trys arba penkios dienos.

Taikomos atitinkamų procesinių taisyklių nuostatos.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Ispanija priima įteikimo pažymėjimus ispanų kalba, taip pat anglų, prancūzų ir portugalų kalbomis.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Įteikimo kaina bus tokia, kokia nustatyta taikomame Ispanijos įstatyme, nors šiuo metu nėra nustatyta jokios sumos.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Ispanija nepritaria dokumentų iš kitų valstybių narių, kurie įteikiami per konsulatus ar diplomatines tarnybas, įteikimui jos teritorijoje, išskyrus atvejus, kai jie yra susiję su tos valstybės narės (kilmės valstybės narės) piliečiu.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Šios rūšies įteikimas Ispanijos teisėje nenumatytas, todėl nėra leidžiamas.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Ispanijoje teisėjai gali atnaujinti bylos nagrinėjimą ir priimti sprendimą, nepaisant 19 straipsnio 1 dalies nuostatų, jei įvykdomi visi 19 straipsnio 2 dalyje nustatyti reikalavimai.

Dėl teisėjo įgaliojimų priimti prašymus dėl atleidimo Ispanija nurodė, kad prašymai dėl atleidimo nebus priimami, jei bus pateikti praėjus daugiau nei metams nuo sprendimo priėmimo dienos.

20 straipsnis - Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 20 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (ispanų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Informacijos nėra

Paskutinis naujinimas: 20/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.