Dokumentu iesniegšana

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Pieejamie saņemšanas līdzekļi: pasts.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Veidlapu var aizpildīt grieķu, angļu vai franču valodā.

3. pants - Centrālā iestāde

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Grieķijas Tieslietu ministrija, Pārredzamība un cilvēktiesības

(Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton)

Tiesu iestāžu starptautiskās sadarbības civillietās un krimināllietās departaments

(Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis)

96 Mesogion Av.

Μεσογείων 96

11527 Athens, Greece

11527 Aθήνα, Ελλάδα

Τālrunis: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312

Fakss: (0030) 210 7767499

E-pasts: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Grieķija pieņem pieteikuma veidlapas, kas aizpildītas grieķu, franču vai angļu valodā.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Grieķija neplāno atkāpties no 9. panta 1. un 2. punkta.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Grieķija pieņem apliecinājumus, kas aizpildīti grieķu, franču vai angļu valodā.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Kopš 2013. gada 1. augusta ir noteikta fiksēta nodeva EUR 50 apmērā par to, ka dokumentus izsniedz publiskais prokurors (eisangeléas).

Nodeva ir jāmaksā ar bankas pārskaitījumu saņēmējam "Hellenic Ministry of Justice, Transparency & Human Rights" (Ypourgeío Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton), to ieskaitot šādā bankas kontā:

Grieķijas Banka (Trápeza tis Elládos)

Konta numurs: 23/2341147896

IBAN: GR9101000230000002341147896

Swift kods: BNGRGRAA

Visos pieteikumos par dokumentu izsniegšanu saskaņā ar regulas 4. pantu ir jāievēro aprakstītā procedūra. Pieteikumi, kam nebūs pievienots nepieciešamais bankas apliecinājums par nodevas samaksu, tiks atgriezti bez izskatīšanas.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Grieķija neatbalsta tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu tās teritorijā saskaņā ar minētā panta 1. punktu, izņemot gadījumus, kad attiecīgie dokumenti ir jāizsniedz tās dalībvalsts valstspiederīgajiem, kas ir dokumentu izcelsmes valsts.

15. pants - Tieša izsniegšana

Grieķija nav izteikusi atrunas attiecībā uz šo pantu.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Neatkarīgi no 1. punkta Grieķijas tiesām ir jātaisa spriedums, ja ir izpildīti 2. punktā minētie nosacījumi.

Pieteikumu atbrīvot no sprieduma pārsūdzības termiņa nokavējuma, kas minēts 4. punktā, var iesniegt trīs gadu laikā pēc sprieduma pasludināšanas.

Lapa atjaunināta: 18/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.