Dokumentu iesniegšana

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Visas vispārējās jurisdikcijas tiesas Lietuvas Republikā, kas izskata civillietas un komerclietas, ir kompetentas nosūtīt dokumentus ārvalstij saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1393/2007 un Hāgas 1965. gada Konvenciju.

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Iestāde, kas norīkota saņemt pieteikumus no citām dalībvalstīm par dokumentu izsniegšanu saskaņā ar 2. panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 1393/2007 ir Lietuvas Tiesu izpildītāju padome.

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Tiesas un ārpustiesas dokumentus pieņem pa pastu un faksu.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Lietuva pieņem veidlapas, kas aizpildītas lietuviešu un angļu valodā.

3. pants - Centrālā iestāde

Centrālā iestāde, kas veic Regulas (EK) Nr. 1393/2007 3.pantā paredzētās funkcijas, ir Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija.

Gedimino pr. 30, LT-01104 Viļņa, Lietuva

Tālrunis: +370 5 2662984;

Fakss: +370 5 262 59 40, +370 5 2662854;

E-pasts: rastine@tm.lt

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Valodas, kas Lietuvas Republikai ir pieņemamas I pielikumā norādītās veidlapas aizpildīšanai, ir lietuviešu un angļu valoda.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Lietuvas tiesību aktos nav paredzēti īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Valodas, kas Lietuvas Republikai ir pieņemamas I pielikumā norādītās veidlapas aizpildīšanai, ir lietuviešu un angļu valoda.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Par regulas 11. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto pakalpojumu sniegšanu Lietuvas Republika iekasē nodevu EUR 110 apmērā.

Šo nodevu var iemaksāt saņēmējas iestādes - Lietuvas Tiesu izpildītāju padomes - bankas kontā.

Lietuvas Tiesu izpildītāju padome

Adrese: Konstitucijos pr. 15, Viļņa LT-09319, Lietuva

Banka: Luminor Bank AB, bankas kods 40100, SWIFT kods AGBLLT2X, konta numurs: LT92 4010 0424 0031 5815, Juridiskās personas kods 126198978.

Tālrunis: +370 5 2750067, +370 5 2750068, e-pasts: info@antstoliurumai.lt, http://www.anstoliurumai.lt

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Lietuvas iestādes paziņo, ka tās iebilst pret dokumentu izsniegšanu Lietuvas teritorijā 13. pantā minētajā veidā, ja vien dokumentus nav paredzēts izsniegt to izcelsmes dalībvalsts valstspiederīgajiem.

15. pants - Tieša izsniegšana

Lietuvas iestādes paziņo, ka dokumentu izsniegšana 15. pantā minētajā veidā Lietuvā nav atļauta.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Lietuvas iestādes paziņo, ka Lietuvas tiesas var pieņemt spriedumu arī tad, ja nav saņemts paziņojums par dokumentu izsniegšanu, ja ir izpildīti visi regulas 19. panta 2. punktā minētie nosacījumi.

Lietuvas iestādes paziņo, ka pieteikumu par atbrīvojumu no sprieduma pārsūdzības termiņa nokavējuma, kā minēts regulas 19. panta 4. punktā, neizskatīs, ja to iesniegs vairāk nekā gadu pēc sprieduma pieņemšanas.

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

Lietuva nav noslēgusi nevienu nolīgumu vai vienošanos ar citu dalībvalsti, lai vēl vairāk paātrinātu vai vienkāršotu dokumentu pārsūtīšanu, kā minēts 20. panta 2. punktā.

Lapa atjaunināta: 18/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.