Notifika ta' dokumenti

Ċipru

Il-kontenut ipprovdut minn
Ċipru

NB! Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1393/2007 inbidel bir-Regolament (UE) 2020/1784 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill mill-1 ta’ Lulju 2022.

In-notifiki li saru skont ir-Regolament il-ġdid jistgħu jinstabu hawnhekk!


L-Artikolu 2(1) - Aġenziji Trażmettituri

Ministry of Justice and Public Order

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cyprus

Tel.: (357) 22 805928

Faks: (357) 22 518328

Email: registry@mjpo.gov.cy

L-Artikolu 2(2) - Aġenziji li jirċievu

Ministry of Justice and Public Order

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cyprus

Tel.: (357) 22 805928

Faks: (357) 22 518328

Email: registry@mjpo.gov.cy

L-Artikolu 2(4)(c) - Mezzi biex jiġu rċevuti d-dokumenti

Posta, faks, email

L-Artikolu 2(4)(d) - Il-lingwi li jistgħu jintużaw għat-tlestija tal-formola standard fl-Anness I

Grieg u Ingliż

L-Artikolu 3 - Korp ċentrali

Ministry of Justice and Public Order

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cyprus

Tel.: (357) 22 805928

Faks (357) 22 518328

Email: registry@mjpo.gov.cy

L-Artikolu 4 - Trasmissjoni tad-dokumenti

Għall-finijiet tal-proċedura ta’ notifika interna, l-awtorità tat-trażmissjoni għandha tissottometti l-formola fl-Anness I f’żewġ kopji mmarkati GĦAN-NOTIFIKA u GĦAR-RITORN.

L-Artikolu 8(3) u 9(2) - Termini preskrittivi stabbiliti mil-liġi nazzjonali għan-notifika tad-dokumenti

Il-liġi ta’ Ċipru ma tistipulax perjodi partikolari li fihom iridu jiġu nnotifikati l-atti.

L-Artikolu 10 - Ċertifikat tas-servizz u kopja tad-dokument innotifikat

Ingliż

L-Artikolu 11 - Spejjeż tas-servizz

EUR 21.00 għal kull att.

Il-ħlas tat-tariffa għandu jsir permezz ta’ trasferiment bankarju lill-kont bankarju segwenti tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ordni Pubbliku:

Kont: 6001017 – Ministry of Justice and Public Order

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

Kodiċi tas-Swift: CΒCΥCΥ2Ν

Ir-rikorsi kollha għan-notifika tal-atti jridu jsiru bil-mod deskritt hawn fuq. Jekk flimkien mar-rikorsi ma jsirx il-ħlas tat-tariffa u ma tiġix ippreżentata r-riċevuta korrispondenti tal-bank, dawn jiġu rritornati u ma tittieħed l-ebda azzjoni dwarhom.

L-Artikolu 13 - Servizz minn aġenti diplomatiċi jew konsulari

L-ebda oġġezzjoni għal tali notifika.

L-Artikolu 15 - Servizz dirett

In-notifika diretta hija permessa skont il-liġi ta’ Ċipru.

L-Artikolu 19 - Meta l-konvenut ma jidhirx għall-proċeduri

Fuq talba tar-rikorrenti, l-imħallfin jistgħu joħorġu verdetti għad-diskrezzjoni tagħhom, dment li jkunu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha stipulati fl-Artikolu.

Ir-rikorsi għal-liberazzjoni jridu jiġu ppreżentati fi żmien sena, iżda jridu jiġu ppreżentati fi żmien raġonevoli minn meta l-konvenut ikun sar jaf bis-sentenza.

L-Artikolu 20 - Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet fl-Artikolu 20(2)

Mhux applikabbli

L-aħħar aġġornament: 04/03/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.