Notifika ta' dokumenti

Greċja

Il-kontenut ipprovdut minn
Greċja

NB! Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1393/2007 inbidel bir-Regolament (UE) 2020/1784 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill mill-1 ta’ Lulju 2022.

In-notifiki li saru skont ir-Regolament il-ġdid jistgħu jinstabu hawnhekk!


L-Artikolu 2(1) - Aġenziji Trażmettituri

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 2(2) - Aġenziji li jirċievu

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 2(4)(c) - Mezzi biex jiġu rċevuti d-dokumenti

Mezzi possibbli għar-riċezzjoni: posta.

L-Artikolu 2(4)(d) - Il-lingwi li jistgħu jintużaw għat-tlestija tal-formola standard fl-Anness I

Minbarra l-Grieg, il-formola tista' timtela bl-Ingliż jew bil-Franċiż.

L-Artikolu 3 - Korp ċentrali

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Il-Ministeru Elleniku tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem

(Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton)

Id-Dipartiment tal-Kooperazzjoni Ġudizzjarja Internazzjonali f'Kawżi Ċivili u Kriminali

(Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis)

96 Mesogion Av.

Μεσογείων 96

11527 Athens, Greece

11527 Aθήνα, Ελλάδα

Τelefown: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312

Faks: (0030) 210 7767499

Posta elettronika: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

L-Artikolu 4 - Trasmissjoni tad-dokumenti

Minbarra l-Grieg, il-Greċja taċċetta formoli ta' talbiet mimlija bl-Ingliż jew bil-Franċiż.

L-Artikolu 8(3) u 9(2) - Termini preskrittivi stabbiliti mil-liġi nazzjonali għan-notifika tad-dokumenti

Il-Greċja mhix beħsiebha tidderoga mill-Artikolu 9(1) u (2).

L-Artikolu 10 - Ċertifikat tas-servizz u kopja tad-dokument innotifikat

Minbarra l-Grieg, il-Greċja taċċetta ċertifikati mimlija bl-Ingliż jew bil-Franċiż.

L-Artikolu 11 - Spejjeż tas-servizz

Mill-1 ta' Awwissu 2013, l-ispejjez tan-notifika minn prosekutur pubbliku (eisangeléas) jikkorrispondu għal tariffa fissa ta' EUR 50.

Il-ħlasijiet iridu jsiru bi trasferiment bankarju lill-"Ministeru Elleniku tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem" (Ypourgeío Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton), fil-kont bankarju li ġej:

Bank of Greece (Trápeza tis Elládos)

Numru tal-kont: 23/2341147896

IBAN: GR9101000230000002341147896

Kodiċi Swift: BNGRGRAA

It-talbiet kollha għal notifika skont l-Artikolu 4 tar-Regolament iridu jkunu konformi mal-proċedura deskritta. Talbiet mhux akkumpanjati mill-irċevuta tal-ħlas meħtieġa mill-bank jiġu rritornati mingħajr ipproċessar.

L-Artikolu 13 - Servizz minn aġenti diplomatiċi jew konsulari

Il-Greċja topponi n-notifika ta' dokumenti ġudizzjarji u ekstraġudizzjarji fit-territorju tagħha b'konformità mal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, ħlief meta d-dokumenti kkonċernati jkunu jridu jiġu nnotifikati liċ-ċittadini tal-Istat Membru minn fejn ikunu oriġinaw id-dokumenti.

L-Artikolu 15 - Servizz dirett

Il-Greċja ma esprimiet l-ebda riżerva fir-rigward ta' dan l-Artikolu.

L-Artikolu 19 - Meta l-konvenut ma jidhirx għall-proċeduri

Minkejja l-paragrafu 1, sakemm il-kundizzjonijiet tal-paragrafu 2 ikunu ssodisfati, il-qrati fil-Greċja huma meħtieġa jagħtu sentenza.

Talba għal eżenzjoni stipulata fil-paragrafu 4 tista' tiġi ppreżentata fi żmien tliet snin mill-għoti tas-sentenza.

L-aħħar aġġornament: 18/07/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.