Notifika ta' dokumenti

Malta

Il-kontenut ipprovdut minn
Malta

NB! Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1393/2007 inbidel bir-Regolament (UE) 2020/1784 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill mill-1 ta’ Lulju 2022.

In-notifiki li saru skont ir-Regolament il-ġdid jistgħu jinstabu hawnhekk!


L-Artikolu 2(1) - Aġenziji Trażmettituri

Office of the State Advocate

Indirizz: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Kodiċi Postali: VLT1311

Tel. +356 22265000

Email: info@stateadvocate.mt

L-Artikolu 2(2) - Aġenziji li jirċievu

Office of the State Advocate

Indirizz: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Kodiċi Postali: VLT1311

Tel. +356 22265000

Email: info@stateadvocate.mt

L-Artikolu 2(4)(c) - Mezzi biex jiġu rċevuti d-dokumenti

Mezzi li għandhom biex jirċievu dokumenti: Dokumenti oriġinali flimkien ma' l-Anness 1 tar-Regolament (KE) 1393/2007 u l-irċevuta mill-bank għandhom jintbagħtu bil-posta. Jistgħu jintbagħtu kopji minn qabel bil-feks u/jew bl-email.

L-Artikolu 2(4)(d) - Il-lingwi li jistgħu jintużaw għat-tlestija tal-formola standard fl-Anness I

Lingwi li jistgħu jintużaw biex timtela’ l-formula standard huma l-Ingliż jew il-Malti

L-Artikolu 3 - Korp ċentrali

Office of the State Advocate

Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli

il-Belt Valletta VLT1311

Tel: +356 22265000

Email: info@stateadvocate.mt

Żoni ġeografiċi ta' ġuriżdizzjoni: Malta u Għawdex

Mezzi disponibbli għar-riċezzjoni u l-komunikazzjoni, u l-ħiliet lingwistiċi: L-Ingliż

L-Artikolu 4 - Trasmissjoni tad-dokumenti

L-Ingliż

L-Artikolu 8(3) u 9(2) - Termini preskrittivi stabbiliti mil-liġi nazzjonali għan-notifika tad-dokumenti

Malta għandha l-intenzjoni li tidderoga mill-artikolu 9(2) peress li dan mhux konformi mal-liġi proċedurali Maltija.

L-Artikolu 10 - Ċertifikat tas-servizz u kopja tad-dokument innotifikat

Malti u Ingliż

L-Artikolu 11 - Spejjeż tas-servizz

L-ispejjeż imsemmija fl-Artikolu 11(2) ta' dan ir-Regolament jirreferu għal tariffa fissa ta' €50 għal kull dokument li jrid jiġi notifikat.

Din it-tariffa għandha titħallas qabel ma' jingħata s-servizz. Id-dokumenti jintbagħtu lura mingħajr proċessar jekk it-talba ta' notifika ma tkunx akkumpanjata minn irċevuta mill-bank wara li jsir il-pagament hawn imsemmi.  Il-ħlas tat-tariffa għandu jsir permezz ta' trasferiment bankarju li għandu jitħallas lill- jintraddu lura mingħajr proċessar. Il-ħlas tat-tariffi għandu jsir permezz ta’ trasferiment bankarju li għandu jitħallas lill-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat fid-dettalji tal-kont bankarju li ġejjin:

Isem tal-Bank: Bank Ċentrali ta’ Malta

Isem tal-kont: AG Office – Receipt of Service Documents

Numru tal-kont: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Kodiċi SWIFT: MALTMTMT

L-Artikolu 13 - Servizz minn aġenti diplomatiċi jew konsulari

Iva, nopponu.

L-Artikolu 15 - Servizz dirett

L-ebda oppożizzjoni

L-Artikolu 19 - Meta l-konvenut ma jidhirx għall-proċeduri

Mhux possibbli peress li meħtieġa prova ta' notifika. Madankollu jekk tingħata sentenza kontra persuna, u din il-persuna ma tkunx ġiet notifikata kif xieraq minn qabel b'ċitazzjoni, tista' fi żmien tliet xhur mis-sentenza, titlob li l-kawża terġa' tinstema'.

L-Artikolu 20 - Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet fl-Artikolu 20(2)

Xejn.

L-aħħar aġġornament: 19/06/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.