Notifika ta' dokumenti

Olanda

Il-kontenut ipprovdut minn
Olanda

NB! Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1393/2007 inbidel bir-Regolament (UE) 2020/1784 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill mill-1 ta’ Lulju 2022.

In-notifiki li saru skont ir-Regolament il-ġdid jistgħu jinstabu hawnhekk!


L-Artikolu 2(1) - Aġenziji Trażmettituri

L-uffiċjali ġudizzjarji kollha tan-Netherlands huma l-aġenziji trażmettituri. Fittex aġenzija li tibgħat permezz ta’: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 2(2) - Aġenziji li jirċievu

L-uffiċjali ġudizzjarji kollha u l-korp ċentrali fin-Netherlands huma aġenziji trażmettituri. Fittex aġenzija li tibgħat permezz ta’: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 2(4)(c) - Mezzi biex jiġu rċevuti d-dokumenti

L-uffiċjali ġudizzjarji jistgħu jirċievu d-dokumenti bil-posta. L-aġenziji riċeventi li n-numru tal-faks jew l-indirizz tal-posta elettronika tagħhom huwa indikat fl-anness jistgħu jirċievu wkoll dokumenti permezz ta’ faks jew posta elettronika.

L-Artikolu 2(4)(d) - Il-lingwi li jistgħu jintużaw għat-tlestija tal-formola standard fl-Anness I

Il-lingwi li jistgħu jintużaw biex timtela l-formola msemmija fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament u ċ-ċertifikat tas-servizz imsemmi fl-Artikolu 10(2) tar-Regolament huma l-Ingliż u l-Ġermaniż.

L-Artikolu 3 - Korp ċentrali

Il-korp ċentrali huwa l-Organizzazzjoni Professjonali Rjali tal-Uffiċjali Ġudizzjarji (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).

Indirizz:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR THE HAGUE

Netherlands

Tel.: + 31 70 890 35 30

posta elettronika: kbvg@kbvg.nl

Sit web: http://www.kbvg.nl/

Il-korp ċentrali jista’ jirċievi / jibgħat dokumenti bil-posta, bil-posta elettronika jew jirċievi telefonati bin-Netherlandiż jew bl-Ingliż.

L-Artikolu 4 - Trasmissjoni tad-dokumenti

Il-lingwi li jistgħu jintużaw biex timtela l-formola msemmija fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament u ċ-ċertifikat tas-servizz imsemmi fl-Artikolu 10(2) tar-Regolament huma l-Ingliż u l-Ġermaniż.

L-Artikolu 8(3) u 9(2) - Termini preskrittivi stabbiliti mil-liġi nazzjonali għan-notifika tad-dokumenti

Fin-Netherlands, meta dokument irid jiġi nnotifikat fi żmien perjodu partikolari, id-data li għandha tiġi kkunsidrata fir-rigward tar-rikorrent hija stabbilità mil-liġi Netherlandiża.

Meta skont il-liġi ta’ pajjiż tal-UE dokument irid jiġi pproċessat fi żmien perjodu partikolari, id-data li għandha tiġi kkunsidrata fir-rigward tar-rikorrent hija dik stabbilità mil-liġi ta’ dak il-pajjiż.

L-Artikolu 10 - Ċertifikat tas-servizz u kopja tad-dokument innotifikat

Il-lingwi li jistgħu jiġu wżati sabiex jikkompletaw il-formula msemmija fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament u ċ-ċertifikat ta’ notifika msemmi fl-Artikolu 10(2) tar-Regolament huma l-Ingliż u l-Ġermaniż.

L-Artikolu 11 - Spejjeż tas-servizz

L-ammont tal-ħlas fiss għall-ispejjeż ta’ rikors għal uffiċjal ġudizzjarju jew għal persuna kompetenti skont il-liġi tal-Istat Membru indirizzat huwa ta’ EUR 65.

L-Artikolu 13 - Servizz minn aġenti diplomatiċi jew konsulari

In-Netherlands ma jopponix il-possibbiltà li Stat Membru jinnotifika xi dokumenti ġudizzjarji lil persuni residenti fin-Netherlands, mingħajr ebda pressjoni, direttament permezz tal-aġenti diplomatiċi jew konsulari tiegħu.

L-Artikolu 15 - Servizz dirett

Notifika diretta fuq il-bażi tal-Artikolu 15 tar-Regolament minn uffiċjal ġudizzjarju hija permessa għal persuni residenti fin-Netherlands.

L-Artikolu 19 - Meta l-konvenut ma jidhirx għall-proċeduri

Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 19(1), l-imħallfin fin-Netherlands jistgħu jagħtu sentenza jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet tal-Artikolu 19(2).

Rikors għall-ħelsien mill-effetti tal-iskadenza tal-perjodu msemmi fl-Artikolu 19(4) tar-Regolament ikun ammissibbli jekk titressaq fi żmien sena mid-data li fiha tkun ingħatat id-deċiżjoni.

L-aħħar aġġornament: 03/08/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.