Betekening en kennisgeving van stukken

Oostenrijk

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Wijze waarop stukken kunnen worden ontvangen:

  • post;
  • andere leveringsdiensten (bijvoorbeeld exprespost);
  • e-mail;
  • fax.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Het formulier kan in het Duits of het Engels worden ingevuld.

Artikel 3 - Centrale instantie

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

De centrale instantie is het Bundesministerium für Justiz (Bondsministerie van Justitie).

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

1070 Wenen

Tel.: (43-1) 52152-2141

Fax: (43-1) 52152-2829

E-Mail: team.z@bmj.gv.at

Talen: Duits en Engels.

Artikel 4 - Verzending van stukken

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Het aanvraagformulier (modelformulier in bijlage I) kan, naast in het Duits, ook in het Engels worden ingevuld.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Voor zover bekend, zijn er in het Oostenrijkse recht momenteel geen stukken in de zin van artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Het certificaat (modelformulier in bijlage I) kan, naast in het Duits, ook in het Engels worden ingevuld.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Er wordt geen vaste vergoeding in rekening gebracht.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Oostenrijk verzet zich niet tegen betekening en kennisgeving in de zin van artikel 13, lid 1.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

De rechtstreekse betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken door deurwaarders, ambtenaren of andere bevoegde personen in de aangezochte lidstaat, is uit hoofde van het Oostenrijkse recht niet toegestaan.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

In afwijking van lid 1, kunnen de Oostenrijkse rechters een beslissing geven indien is voldaan aan de in lid 2 vastgestelde voorwaarden.

In Oostenrijk is er geen termijn in de zin van artikel 19, lid 4, laatste alinea, voor het indienen van een verzoek om verlening van een nieuwe termijn waarbinnen een rechtsmiddel alsnog kan worden aangewend.

Laatste update: 22/07/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.