Betekening en kennisgeving van stukken

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

Wijze waarop stukken kunnen worden ontvangen: per post.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Naast in het Grieks, kan het modelformulier ook in het Engels of het Frans worden ingevuld.

Artikel 3 - Centrale instantie

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Grieks ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten

(Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton)

Afdeling Internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken

(Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis)

96 Mesogion Av.

Μεσογείων 96

11527 Athene, Griekenland

11527 Aθήνα, Ελλάδα

Τelefoon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312

Fax: (0030) 210 7767499

E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Artikel 4 - Verzending van stukken

Naast in het Grieks, aanvaardt Griekenland ook aanvraagformulieren die in het Frans of het Engels zijn ingevuld.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Griekenland is niet voornemens af te wijken van artikel 9, leden 1 en 2.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Naast in het Grieks, aanvaardt Griekenland ook certificaten die in het Frans of het Engels zijn ingevuld.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

Sinds 1 augustus 2013 wordt voor de door een procureur (eisangeléas) uitgevoerde betekening of kennisgeving een vaste vergoeding van 50 EUR in rekening gebracht.

De vergoeding moet per overschrijving worden betaald aan het Griekse ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten (Ypourgeío Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton), op de onderstaande bankrekening:

Bank van Griekenland (Trápeza tis Elládos)

Rekeningnummer: 23/2341147896

IBAN: GR9101000230000002341147896

SWIFT-code: BNGRGRAA

Voor alle aanvragen om betekening of kennisgeving overeenkomstig artikel 4 geldt de voorgeschreven procedure. Aanvragen die niet vergezeld gaan van het bankafschrift betreffende de vereiste betaling worden niet behandeld en worden teruggestuurd.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Griekenland verzet zich tegen de betekening of kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken op zijn grondgebied overeenkomstig lid 1 van dit artikel, tenzij de stukken moeten worden betekend of ter kennis gebracht aan onderdanen van de lidstaat van herkomst van die stukken.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Griekenland heeft geen voorbehoud gemaakt ten aanzien van dit artikel.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

Niettegenstaande het bepaalde lid 1, moeten de Griekse rechters een beslissing geven wanneer aan de voorwaarden van lid 2 is voldaan.

Een verzoek om verlening van een nieuwe termijn overeenkomstig lid 4 kan worden ingediend binnen drie jaar nadat de beslissing is gegeven.

Laatste update: 19/07/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.