Betekening en kennisgeving van stukken

Hongarije

Inhoud aangereikt door
Hongarije

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

In Hongarije is de verzendende instantie

  • in het geval van gerechtelijke stukken, het gerecht waar de procedure in het kader waarvan het te betekenen of ter kennis te brengen stuk is opgesteld, wordt gevoerd;
  • in het geval van in het kader van een notariële procedure opgestelde akten, de notaris waar de betrokken procedure wordt gevoerd, en
  • in het geval van buitengerechtelijke stukken, de minister die bevoegd is voor justitie.

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

In Hongarije is de ontvangende instantie

  • de districtsrechtbank die bevoegd is voor de woonplaats van de geadresseerde, zoals vermeld in het verzoek om rechtsbijstand (lakcím szerint illetékes járásbíróság), en, in Boedapest, de centrale districtsrechtbank van Pest (Pesti Központi Kerületi Bíróság), en
  • de Hongaarse vereniging van gerechtsdeurwaarders.

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

De ontvangende instantie kan stukken ontvangen per post, per fax of langs elektronische weg.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Hongaars, Duits, Engels en Frans.

Artikel 3 - Centrale instantie

In Hongarije worden de taken van de centrale instantie uitgevoerd door de minister die bevoegd is voor justitie.

Ministerie van Justitie (Igazságügyi Minisztérium)

Afdeling Internationaal privaatrecht (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adres: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Adres: Pf. 2., 1357 Boedapest

Tel.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu

Talen: Hongaars, Duits, Engels en Frans.

Artikel 4 - Verzending van stukken

Naast het Hongaars worden eveneens het Duits, Engels en Frans aanvaard.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Niet van toepassing in Hongarije.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Naast het Hongaars worden eveneens het Duits, Engels en Frans aanvaard.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Hongaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: BulgaarsSpaansTsjechischDeensDuitsEstsGrieksEngelsFransKroatischItaliaansLetsLitouwsMalteesPoolsPortugeesRoemeensSlowaaksSloveensFinsZweeds

De betekening of kennisgeving van stukken door het gerecht is kosteloos.

De vergoeding voor de betekening of kennisgeving door een gerechtsdeurwaarder bedraagt 7 500 HUF. Dit bedrag moet vooraf worden betaald door overschrijving op de onderstaande rekening en het overschrijvingsbewijs moet bij het verzoek worden gevoegd.

  • Rekeninghouder: Hongaarse vereniging van gerechtsdeurwaarders
  • Bank: Budapest Bank Nyrt.
  • SWIFT (BIC) kód: BUDAHUHB
  • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
  • Mededeling: KU2-referentienummer van het verzoek, referentienummer van de geadresseerde.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Betekening of kennisgeving overeenkomstig artikel 13 is in Hongarije alleen van toepassing indien de geadresseerde een onderdaan van de verzendende lidstaat is.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Betekening of kennisgeving overeenkomstig artikel 15 wordt in Hongarije verricht conform de wetgeving inzake betekening of kennisgeving door gerechtsdeurwaarders.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

In sommige van die gevallen kunnen de Hongaarse gerechten een beslissing geven, mits aan alle voorwaarden van artikel 19, lid 2, is voldaan.

In Hongarije bedraagt de termijn voor het indienen van een verzoek in de zin van artikel 19, lid 4, een jaar.

Laatste update: 02/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.