Betekening en kennisgeving van stukken

Ierland

Inhoud aangereikt door
Ierland

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Vanaf 15 april 2019 is de verzendende instantie in Ierland het Combined Court Office, Castlebar, County Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie

Alle vragen met betrekking tot een verzoek om betekening of kennisgeving dat vóór 15 april 2019 is ingediend, moeten worden gericht aan het office dat het verzoek heeft verzonden.

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Vanaf 15 april 2019 is de ontvangende instantie in Ierland het Combined Court Office, Castlebar, County Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie.

Alle vragen met betrekking tot een verzoek om betekening of kennisgeving dat vóór 15 april 2019 is ingediend, moeten worden gericht aan het office waarnaar het verzoek is verzonden.

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Wijze waarop stukken kunnen worden ontvangen: stukken kunnen worden verzonden per post of via een dienstverlener zoals een snelpostdienst.

Mededelingen van administratieve aard kunnen tevens per e-mail worden gedaan.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Het modelformulier kan worden ingevuld in het Iers of het Engels.

Artikel 3 - Centrale instantie

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

The Master

The High Court

Four Courts

Dublin 7

Ierland

Mededelingen in het Engels of het Iers kunnen worden verzonden per post of per fax aan het Central Office of the High Court op het nummer (353-1) 872 56 69. Er kan ook telefonisch contact worden opgenomen met het Central Office of the High Court op het nummer (353‑1) 888 60 00.

Artikel 4 - Verzending van stukken

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Ierland aanvaardt dat het verzoekformulier (modelformulier) wordt ingevuld in het Iers of het Engels.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

De in die leden bedoelde bepalingen zijn niet van toepassing in het Ierse recht.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Ierland aanvaardt dat het certificaat wordt ingevuld in het Iers of het Engels.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Wanneer overeenkomstig artikel 11, lid 2, om persoonlijke betekening of kennisgeving wordt verzocht, wordt de betekening of kennisgeving verricht door een juridisch bureau, een particuliere onderzoeker of een advocaat tegen een tussen de partijen overeengekomen vergoeding, die normaliter tussen 70 EUR en 100 EUR ligt.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Ierland verzet zich hier niet tegen.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Als alternatief voor bezorging per post biedt artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1393/2007 de mogelijkheid van rechtstreekse betekening of kennisgeving door een advocaat of een deurwaarder.

Een advocaat zoeken, kan via de volgende link:

https://www.lawsociety.ie/Find-a-Solicitor/

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

In afwijking van lid 1, kan een Ierse rechter een beslissing geven ook wanneer geen certificaat van betekening, kennisgeving of afgifte is ontvangen, indien is voldaan alle in lid 2 vermelde voorwaarden.

Wat artikel 19, lid 4, betreft, is het de taak van de rechter zich ervan te vergewissen of het verzoek tot verlening van een nieuwe termijn is ingediend binnen een redelijke termijn nadat de verweerder van de beslissing kennis heeft gekregen.

Artikel 20 - overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Geen.

Laatste update: 17/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.