Betekening en kennisgeving van stukken

Polen

Inhoud aangereikt door
Polen

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

De bevoegde instantie is de districtsrechtbank (sąd rejonowy) van het district waarin de betekening of kennisgeving moet plaatsvinden.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

Documenten kunnen uitsluitend per post worden ontvangen.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Het formulier kan in het Pools, Engels of Duits worden ingevuld.

Artikel 3 - Centrale instantie

Ministerie van Justitie

Departement Internationale Samenwerking en Europees Recht

Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warschau

Tel./fax: +48 22 6280949 01

Talen: Pools, Engels en Duits.

Artikel 4 - Verzending van stukken

Talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier in bijlage I: Pools, Engels en Duits.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Het Poolse recht kent geen verplichting om de betekening of kennisgeving van stukken binnen een bepaalde termijn te verrichten.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier in bijlage I: Pools, Engels en Duits.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

Met betrekking tot de betekening of kennisgeving van stukken worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Polen is gekant tegen de betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren op zijn grondgebied, tenzij deze betekening of kennisgeving moet worden verricht aan onderdanen van de lidstaat van oorsprong van het stuk.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Polen is gekant tegen de in dit artikel bedoelde wijze van betekening of kennisgeving op zijn grondgebied.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

Een verzoek om de verweerder te ontslaan van de gevolgen van het verstrijken van de termijn om een rechtsmiddel in te stellen, dat is ingediend meer dan een jaar na de datum waarop de beslissing is gegeven, zal slechts in uitzonderlijke gevallen in aanmerking worden genomen.

Artikel 20 - overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2

Niet van toepassing

Laatste update: 15/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.