Betekening en kennisgeving van stukken

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

De Slowaakse autoriteiten aanvaarden schriftelijke (d.w.z. op papier) aanvragen om betekening of kennisgeving van stukken.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Wat artikel 2, lid 4, betreft, aanvaardt de Slowaakse Republiek dat de formulieren worden ingevuld in het Tsjechisch, het Engels of het Slowaaks.

Artikel 3 - Centrale instantie

Ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek

Afdeling Internationaal privaatrecht (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slowaakse Republiek

Telefoon: (+421) 2 888 91 258

Fax: (+421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Website: https://www.justice.gov.sk

Talen: Slowaaks, Tsjechisch, Engels, Frans en Duits.

Artikel 4 - Verzending van stukken

Wat artikel 4 betreft, aanvaardt de Slowaakse Republiek dat de formulieren worden ingevuld in het Tsjechisch, het Engels of het Slowaaks.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

De Slowaakse Republiek doet geen mededeling met betrekking tot artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2, aangezien het krachtens het Slowaakse recht niet is vereist dat de betekening of kennisgeving van bepaalde stukken binnen een bepaalde termijn moet worden verricht, zoals wordt bedoeld in die artikelen.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Wat artikel 10 betreft, aanvaardt de Slowaakse Republiek dat de formulieren worden ingevuld in het Tsjechisch, het Engels of het Slowaaks.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

Stukken worden hoofdzakelijk betekend of ter kennis gebracht door de rechter die de aanvraag heeft ontvangen. Onder bepaalde omstandigheden kan de rechter de betekening of kennisgeving van stukken doen verrichten door een gerechtsmedewerker. Indien de door de rechter ingeschakelde medewerker een deurwaarder (súdny exekútor) is, wordt voor elk te betekenen of ter kennis te brengen stuk een vaste vergoeding van 6,64 EUR in rekening gebracht.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

De Slowaakse Republiek verzet zich tegen de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren, tenzij de stukken moeten worden betekend of ter kennis gebracht aan onderdanen van de lidstaat van herkomst van die stukken.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Rechtstreekse betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken vanuit het buitenland aan belanghebbenden bij een rechtsgeding door deurwaarders, ambtenaren of andere bevoegde personen in de Slowaakse Republiek, is krachtens de Slowaakse wetgeving niet toegestaan.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

Wat artikel 19, lid 2, betreft, verklaart de Slowaakse Republiek dat een rechter, in afwijking van artikel 19, lid 1, een beslissing kan geven, ook wanneer geen certificaat van betekening, kennisgeving of afgifte is ontvangen, indien is voldaan aan alle in die bepaling vastgestelde voorwaarden.

Artikel 20 - overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2

Niet van toepassing

Laatste update: 09/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.