Doręczanie dokumentów

Austria

Autor treści:
Austria

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Austria

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Dostępne możliwości odbioru:

  • za pośrednictwem poczty
  • za pośrednictwem innych usługodawców (np. kurier)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej
  • za pośrednictwem faksu

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Formularz można wypełnić w języku niemieckim lub angielskim.

Art. 3 - Agencja centralna

Organem centralnym jest Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości (Bundesministerium für Justiz).

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

1070 Wien

Tel.: (43-1) 52152-2141

Faks: (43-1) 52152-2829

E-Mail: team.z@bmj.gv.at

Języki komunikacji z Ministerstwem: język niemiecki i angielski

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Formularz wniosku (wzór formularza znajduje się w załączniku I) można wypełnić w języku niemieckim i angielskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

O ile wiadomo, prawo austriackie nie przewiduje obecnie dokumentów, o których mowa w art. 8 ust. 3 i art. 9 ust. 2.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Formularz poświadczenia (wzór formularza znajduje się w załączniku I) można wypełnić w języku niemieckim i angielskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Opłaty stałej nie pobiera się.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Austria nie wyraża sprzeciwu wobec doręczania zgodnie z art. 13 ust. 1.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Doręczanie dokumentów sądowych bezpośrednio przez urzędników sądowych, innych urzędników lub inne właściwe osoby w państwie członkowskim, do którego adresowane są dokumenty, jest według prawa austriackiego niedopuszczalne.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Niezależnie od ust. 1 austriackie organy sądowe mogą wydać orzeczenie, o ile spełnione są warunki określone w ust. 2.

Prawo austriackie nie przewiduje ostatecznego terminu na złożenie wniosku o przywrócenie terminu na podstawie art. 19 ust. 4 akapit ostatni.

Ostatnia aktualizacja: 23/05/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.