Doręczanie dokumentów

Finlandia

Autor treści:
Finlandia

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Jednostkami przekazującymi są sądy rejonowe (käräjäoikeudet), sąd gospodarczy (markkinaoikeus), sądy apelacyjne (hovioikeudet), Sąd Najwyższy (korkein oikeus), krajowy organ egzekwowania prawa (ulosottolaitos) oraz Ministerstwo Sprawiedliwości (oikeusministeriö).

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Dostępne sposoby odbioru dokumentów: dokumenty można dostarczać pocztą, faksem lub e-mailem.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Języki, w których można wypełnić standardowy formularz: fiński, szwedzki i angielski.

Art. 3 - Agencja centralna

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej fiński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Organem centralnym jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Oikeusministeriö (Ministerstwo Sprawiedliwości)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto (Rząd)

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Faks: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority@om.fi

Dokumenty można dostarczać pocztą, faksem lub e-mailem.

Języki: fiński, szwedzki, angielski.

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Formularz wniosku można wypełnić w języku fińskim, szwedzkim lub angielskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Na podstawie art. 9 ust. 3 Finlandia informuje Komisję, że nie będzie stosowała przepisów art. 9 ust. 1 i 2. Przepisy te w ich obecnym brzmieniu nie mają zasadniczego znaczenia w kontekście systemu prawnego Finlandii i w związku z tym nie mają praktycznego zastosowania w tym państwie.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Formularz poświadczenia doręczenia można wypełnić w języku fińskim, szwedzkim lub angielskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Nie pobiera się opłat za doręczenie dokumentów od zagranicznych jednostek przekazujących.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Finlandia nie wyraża sprzeciwu w odniesieniu do tej formy doręczenia.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Finlandia nie wyraża sprzeciwu w odniesieniu do tej formy doręczenia.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Ze względu na to, że Finlandia nie złożyła oświadczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 2, fińskie sądy nie mogą wydawać orzeczeń w przypadkach w nim wskazanych. W związku z tym nie ma potrzeby składania oświadczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 4.

Ostatnia aktualizacja: 22/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.