Doręczanie dokumentów

Finlandia

Autor treści:
Finlandia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Finlandia

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej fiński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Jednostkami przekazującymi są sądy rejonowe (käräjäoikeudet), sąd gospodarczy (markkinaoikeus), sądy apelacyjne (hovioikeudet), Sąd Najwyższy (korkein oikeus) oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Dostępne sposoby odbioru dokumentów: dokumenty można dostarczać pocztą, faksem lub e-mailem.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Języki, w których można wypełnić standardowy formularz: fiński, szwedzki i angielski.

Art. 3 - Agencja centralna

Organem centralnym jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Oikeusministeriö (Ministerstwo Sprawiedliwości)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto (Rząd)

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Faks: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority@om.fi

Dokumenty można dostarczać pocztą, faksem lub e-mailem.

Języki: fiński, szwedzki, angielski.

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Formularz wniosku można wypełnić w języku fińskim, szwedzkim lub angielskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Na podstawie art. 9 ust. 3 Finlandia informuje Komisję, że nie będzie stosowała przepisów art. 9 ust. 1 i 2. Przepisy te w ich obecnym brzmieniu nie mają zasadniczego znaczenia w kontekście systemu prawnego Finlandii i w związku z tym nie mają praktycznego zastosowania w tym państwie.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Formularz poświadczenia doręczenia można wypełnić w języku fińskim, szwedzkim lub angielskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Nie pobiera się opłat za doręczenie dokumentów od zagranicznych jednostek przekazujących.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Finlandia nie wyraża sprzeciwu w odniesieniu do tej formy doręczenia.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Finlandia nie wyraża sprzeciwu w odniesieniu do tej formy doręczenia.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Ze względu na to, że Finlandia nie złożyła oświadczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 2, fińskie sądy nie mogą wydawać orzeczeń w przypadkach w nim wskazanych. W związku z tym nie ma potrzeby składania oświadczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 4.

Ostatnia aktualizacja: 09/08/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.