Doręczanie dokumentów

Grecja

Autor treści:
Grecja

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Dostępne sposoby odbioru: drogą pocztową.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Formularz można wypełnić w języku greckim, angielskim lub francuskim.

Art. 3 - Agencja centralna

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Ministerstwo Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka

(Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton)

Departament Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Karnych

(Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis)

96 Mesogion Av.

Μεσογείων 96

11527 Athens, Greece

11527 Aθήνα, Ελλάδα

Tel.: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312

Faks: (0030) 210 7767499

E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Grecja przyjmuje wnioski w języku greckim, angielskim lub francuskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Grecja nie zamierza stosować odstępstw od art. 9 ust. 1 i ust. 2.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Grecja przyjmuje poświadczenia w języku greckim, angielskim lub francuskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Począwszy od 1 sierpnia 2013 r. doręczenie dokonywane przez prokuratora (eisangeléas) jest obciążone stałą opłatą wynoszącą 50 EUR.

Opłaty należy dokonać na wskazany poniżej rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka :

Bank Grecji (Trápeza tis Elládos)

Nr rachunku: 23/2341147896

IBAN: GR9101000230000002341147896

Kod Swift: BNGRGRAA

Wszystkie wnioski o doręczenie złożone na podstawie art. 4 rozporządzenia należy rozpatrywać zgodnie z opisaną w nim procedurą. Wnioski, do których nie dołączono wymaganego potwierdzenia wykonania przelewu, zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Grecja nie wyraża zgody na doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych na jej terytorium w sposób wskazany w ust. 1 tego artykułu, z wyjątkiem przypadków, gdy przedmiotowe dokumenty należy doręczyć obywatelom państwa członkowskiego, z którego te dokumenty pochodzą.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Grecja nie wyraziła zastrzeżeń w odniesieniu do tego artykułu.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Z zastrzeżeniem ust. 1, sądy w Grecji są zobowiązane wydać orzeczenie, o ile spełnione zostały przesłanki zawarte w ust. 2.

Pozew lub równoważny dokument, o którym mowa w ust. 4, można wnieść w terminie trzech lat od wydania orzeczenia.

Ostatnia aktualizacja: 20/07/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.