Doręczanie dokumentów

Włochy

Autor treści:
Włochy

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Dostępne środki odbioru dokumentów: poczta.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej włoski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Formularz można wypełnić w jednym z następujących języków: włoski, francuski, angielski.

Art. 3 - Agencja centralna

Organem centralnym jest Centralne Biuro Urzędników Sądowych przy Rzymskim Sądzie Apelacyjnym.

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma

Viale Giulio Cesare N. 52

I-00192 Roma

Tel.: (39)06.328361

Faks: (39)06.328367933

Dokumenty przeznaczone do doręczenia we Włoszech muszą być przesyłane pocztą i w taki sam sposób będą one zwracane do agencji przekazujących.

Znajomość języków: włoski, angielski, francuski.

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Włochy będą akceptować standardowe formularze wniosków w języku włoskim, a także w języku angielskim i francuskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Nie zgłoszono derogacji.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Włochy będą akceptować potwierdzenia w języku włoskim, a oprócz tego także w angielskim i francuskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

W chwili obecnej nie przewidziano żadnych kosztów związanych z doręczaniem dokumentów z zagranicy.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Włochy nie zgadzają się na doręczanie dokumentów sądowych osobom zamieszkującym inne Państwo Członkowskie bezpośrednio przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych (z wyjątkiem przypadku doręczania dokumentu obywatelowi włoskiemu mieszkającemu w innym Państwie Członkowskim).

Włochy nie godzą się na doręczanie jakichkolwiek dokumentów sądowych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych Państwa Członkowskiego osobom zamieszkującym we Włoszech, z wyjątkiem przypadków doręczania takich dokumentów obywatelom odnośnego Państwa Członkowskiego.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające osobie zainteresowanej postępowaniem sądowym doręczenie dokumentów sądowych bezpośrednio poprzez odpowiednich urzędników Państwa Członkowskiego, do którego dokumenty są skierowane.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Włochy nie zamierzają stosować postanowień przewidzianych w punktach 2 i 4.

Ostatnia aktualizacja: 01/07/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.