Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Dostava pismena

Irlandia Północna

Autor treści:
Irlandia Północna

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Wielka Brytania

Irlandia Północna

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Pismena se šalju telefaksom i poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Standardni obrazac prihvaćat će se na engleskom i francuskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

The Master (Queen’s Bench and Appeals)

Royal Courts of Justice

Chichester Street

Belfast BT1 3JF

Ujedinjena Kraljevina

Telefon: (44-28) 90 72 47 06

Telefaks: (44-28) 90 23 51 86

E-adresa: FrontOfHouseOfficeRCJ@courtsni.gov.uk

Komunikacija će se voditi dopisima, telefaksom, e-poštom i telefonom, a središnje tijelo bit će odgovorno za provjeravanje prijevoda.

Članak 4. - Slanje pismena

Osim standardnih obrazaca zahtjeva na engleskom jeziku Ujedinjena Kraljevina prihvaćat će i obrasce popunjene na francuskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Ujedinjena Kraljevina namjerava odstupiti od tih odredaba jer bi se tim člankom samo dodatno otežala primjena njezinih složenih propisa o rokovima i rokovima zastare. Važno je da se datum dostave može sa sigurnošću utvrditi jer se na temelju tog datuma određuje datum od kojeg protiv stranke može biti donesena presuda zbog ogluhe. Ujedinjena Kraljevina smatra da točno značenje te odredbe i njezina predviđena primjena u praksi nisu dovoljno jasne, zbog čega bi se mogla povećati mogućnost zabune. U skladu s time smatra da je to pitanje najbolje prepustiti nacionalnom pravu, barem dok ne bude u mogućnosti ocijeniti kako primjena predmetnih odredaba funkcionira u praksi u drugim državama članicama nakon provedbe Uredbe.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

U Sjevernoj Irskoj poželjno je da pismena budu na engleskom, službenom jeziku te zemlje.

Članak 11. - Troškovi dostave

Naplaćuje se naknada od 45 GBP, no dostava društvima s ograničenom odgovornošću ne naplaćuje se. Naime, pismena se pojedincima dostavljaju osobno, a društvima s ograničenom odgovornošću poštom.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Ujedinjena Kraljevina ne namjerava se protiviti ostvarivanju prava dodijeljenog člankom 13. stavkom 1. na svojem državnom području.

Članak 15. - Izravna dostava

Sjeverna Irska protivi se mogućnosti izravne dostave predviđenoj člankom 15. stavkom 1.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

U skladu s postojećom odredbom Haške konvencije, sudovi u Ujedinjenoj Kraljevini, ne dovodeći u pitanje stavak 1., mogu donijeti presudu ako su ispunjeni svi uvjeti utvrđeni u stavku 2.

Razdoblje nakon donošenja presude tijekom kojeg se može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje predviđen stavkom 4.:

Kad razmatra ukidanje presude donesene zbog ogluhe, sud mora uzeti u obzir je li podnositelj zahtjeva za ukidanje presude taj zahtjev podnio pravodobno.

Posljednji put ažurirano: 07/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.