Doręczanie dokumentów

Słowenia

Autor treści:
Słowenia

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Jednostkami przekazującymi są: sądy rejonowe (okrajna sodišča), sądy okręgowe (okrožna sodišča), sąd ds. pracy i ubezpieczeń społecznych (delovno in socialno sodišče), sąd administracyjny (upravno sodišče), sądy wyższe, (višja sodišča), Sąd Najwyższy (Vrhovno sodišče), Sąd Konstytucyjny (Ustavno sodišče) oraz Biuro Prokuratura Generalnego (Državno odvetništvo).

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Wszystkie sądy okręgowe są jednostkami przyjmującymi.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Słowenia przyjmuje standardowe formularze wypełnione w językach słoweńskim lub angielskim.

Art. 3 - Agencja centralna

Ministrstvo za pravosodje (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386)1369 53 42

Faks: (+386)1369 57 83

E-mail: gp.mp@gov.si

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Słowenia przyjmuje standardowe formularze wypełnione w językach słoweńskim lub angielskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

W prawie słoweńskim nie przewidziano określonego terminu doręczenia.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Słowenia akceptuje zaświadczenia wypełnione w językach słoweńskim lub angielskim.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

  • Słowenia nie wyraża sprzeciwu wobec możliwości doręczania dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych na warunkach określonych w art.13 ust. 1.
  • Słowenia nie wyraża zgody na doręczanie dokumentów sądowych osobom przebywającym w Słowenii przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych innego państwa członkowskiego, z wyjątkiem przypadków, gdy dokument ma zostać doręczony obywatelowi państwa członkowskiego, z którego dany dokument pochodzi.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Prawo krajowe Słowenii nie zezwala na doręczanie bezpośrednie.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Niezależnie od przepisów art.19 ust. 1 rozporządzenia sędzia może wydać orzeczenie, nawet jeżeli nie otrzymał poświadczenia doręczenia lub przekazania, jeżeli spełnione są warunki określone w art.19 ust. 2 rozporządzenia.

Wniosek o przywrócenie terminu można wnieść w terminie jednego roku od daty wydania orzeczenia.

Ostatnia aktualizacja: 19/07/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.