Doręczanie dokumentów

Hiszpania

Autor treści:
Hiszpania

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

W Hiszpanii jednostkami przekazującymi są urzędnicy sądowi różnych sądów (Letrados de la Administración de Justicia).

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej hiszpański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Jeżeli chodzi o odbiór dokumentów, sądy są obecnie wyposażone w sprzęt informatyczny i telematyczny, ale jego wykorzystanie jest na razie nierozpowszechnione. Obecnie wykorzystuje się jedynie drogę pocztową, ale w przyszłości będzie możliwe stosowanie narzędzi IT.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Językami, w których można wypełnić standardowy formularz, są: angielski, francuski, portugalski i hiszpański.

Art. 3 - Agencja centralna

Organem centralnym wskazanym przez Hiszpanię jest Departament ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Ministerstwie Sprawiedliwości (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Faks: +34 913904457

Obecnie jedynym dozwolonym sposobem odbioru dokumentów jest droga pocztowa.

Języki akceptowane: hiszpański, francuski i angielski.

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Hiszpania przyjmuje formularze wniosku (formularz standardowy) w języku angielskim, francuskim, portugalskim oraz hiszpańskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Terminy są zróżnicowane i zależą od rodzaju dokumentu, który ma zostać doręczony, oraz rodzaju postępowania lub jego etapu.

Co do zasady terminy wynoszą trzy lub pięć dni.

Zastosowanie mają przepisy procesowe właściwe dla danego postępowania.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Hiszpania przyjmuje poświadczenie doręczenia w języku angielskim, francuskim, portugalskim oraz hiszpańskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Koszt doręczenia jest uregulowany we właściwych hiszpańskich przepisach, chociaż obecnie nie ma określonej kwoty pobieranej z tytułu tej czynności.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Hiszpania nie zezwala na swoim terytorium na doręczanie dokumentów pochodzących z innego państwa członkowskiego drogą konsularną lub dyplomatyczną, chyba że dotyczy to obywatela tego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego pochodzenia).

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Ten rodzaj doręczenia nie jest przewidziany w hiszpańskich przepisach, a zatem nie jest dozwolony.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

W Hiszpanii sędziowie mogą podjąć zawieszone postępowanie i wydać wyrok niezależnie od art. 19 ust. 1, jeżeli wszystkie przesłanki wymienione w art. 19 ust. 2 zostały spełnione.

Jeżeli chodzi o uprawnienie sędziego do przyjmowania wniosków o przywrócenie terminu (demanda tendente a la exención de la preclusión), Hiszpania wskazała wyraźnie, że wnioski o przywrócenie terminu nie będą dopuszczalne, jeżeli zostaną wniesione po upływie roku od wydania wyroku.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej hiszpański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Informacje są niedostępne

Ostatnia aktualizacja: 20/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.