Comunicarea / notificarea actelor

Austria

Conținut furnizat de
Austria

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Mijloacele de primire disponibile:

  • prin poștă;
  • prin intermediul altor servicii de expediere (de exemplu, servicii de curierat);
  • prin e-mail:
  • prin fax.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Formularul poate fi completat în limba germană sau în limba engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Autoritatea centrală este Ministerul Federal al Justiției (Bundesministerium für Justiz).

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

1070 Vienna

Tel.: (43-1) 52152-2141

Fax: (43-1) 52152-2829

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Limbi: germană și engleză.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Formularul de cerere (formularul-tip prevăzut în anexa I) poate fi completat în limba germană sau în limba engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Se pare că în prezent documentele de tipul celor menționate la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) nu sunt prevăzute în legislația austriacă.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Certificatul (formularul prevăzut în anexa I) poate fi completat în limba germană sau în limba engleză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Nu se percep taxe fixe.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Austria nu se opune notificării sau comunicării prevăzute la articolul 13 alineatul (1).

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Notificarea sau comunicarea directă a actelor judiciare prin intermediul funcționarilor judiciari, al autorităților sau al altor persoane competente din statul membru de primire nu este permisă în temeiul legislației austriece.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Fără a aduce atingere alineatului (1), instanțele din Austria se pot pronunța dacă sunt îndeplinite condițiile de la alineatul (2).

Legislația austriacă nu prevede un anumit termen în înțelesul articolului 19 alineatul (4) ultimul paragraf pentru formularea unei cereri de repunere în termen în vederea exercitării unei căi de atac.

Ultima actualizare: 23/05/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.