Comunicarea / notificarea actelor

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Articolul 2 alineatul (1)

În Republica Croația, autoritățile de origine competente pentru notificarea sau comunicarea documentelor în străinătate sunt după cum urmează:

- în cazul actelor judiciare, instanța care are obligația să efectueze notificarea sau comunicarea;

- în cazul actelor extrajudiciare, instanța municipală (općinski sud) pe a cărei rază teritorială își are domiciliul, reședința obișnuită sau sediul persoana care face obiectul notificării sau comunicării actului;

- în cazul actelor care au fost certificate sau emise de notari publici, instanța municipală pe a cărei rază teritorială își au sediul aceștia.

Autoritățile de origine sunt instanțele municipale, instanțele regionale (županijski sudovi), instanțele comerciale (trgovački sudovi), Înalta Curte Comercială (Visoki trgovački sud) și Curtea Supremă (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Președintele Curții Supreme poate să nu autorizeze decât una sau câteva dintre instanțele municipale de pe raza teritorială a uneia sau a mai multe instanțe regionale pentru a îndeplini sarcinile de notificare sau comunicare.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Articolul 2 alineatul (2)

În Republica Croația, autoritatea de destinație pentru notificare sau comunicare este:

- instanța municipală pe a cărei rază teritorială trebuie să fie notificate sau comunicate actele, astfel cum se indică în baza de date a instanțelor.

Președintele Curții Supreme poate să nu autorizeze decât una sau câteva dintre instanțele municipale de pe raza teritorială a uneia sau a mai multe instanțe regionale pentru a îndeplini sarcinile de notificare sau comunicare.

Instanțele municipale și competența lor teritorială sunt cele care figurează în baza de date a instanțelor.

Lista alfabetică a locurilor și codurile poștale figurează în baza de date a instanțelor.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

- Articolul 2 alineatul (4) litera (c)

În Republica Croația, actele pot fi primite prin poștă.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d)

În Republica Croația se acceptă formularele standard completate în limba croată.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Organismul central responsabil pentru a) furnizarea informațiilor către autoritățile de origine, b) identificarea de soluții pentru eventualele dificultăți care ar putea apărea pe parcursul transmiterii actelor în vederea notificării sau comunicării și c) transmiterea, în cazuri excepționale, la cererea autorității de origine, a unei solicitări de notificare sau comunicare către autoritatea de destinație competentă este:

Ministerul Justiției din Republica Croația (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)
Ulica grada Vukovara 49
Telefon: +385 1 371 40 00
Fax: +385 1 371 45 07
Site web: http://www.mprh.hr

Articolul 4 - Transmiterea actelor

În Republica Croația se acceptă formularele standard completate în limba croată.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

În conformitate cu legislația croată, nu există termene maxime în care actele trebuie să fie notificate sau comunicate.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

În Republica Croația se acceptă avizele de notificare sau comunicare completate în limba croată.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

În Republica Croația nu există o taxă uniformă pentru notificarea sau comunicarea actelor.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

a) Republica Croația nu se opune notificării sau comunicării de acte prin intermediul agenților diplomatici sau consulari în condițiile prevăzute la articolul 13 alineatul (1);

b) Republica Croația se opune notificării sau comunicării de acte de la instanțe ale statelor membre către o parte situată în Croația, cu excepția cazului în care actele trebuie notificate sau comunicate resortisanților statului membru de origine a actelor [articolul 13 alineatul (2)].

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Notificarea sau comunicarea directă nu este permisă în temeiul legislației croate.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

a) Instanțele croate pot pronunța hotărâri judecătorești dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 19 alineatul (2).

b) Nu se admit cererile de repunere în situația anterioară care sunt depuse la mai mult de un an de la pronunțarea hotărârii.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Acordul sau înțelegerea la care statele membre sunt părți, conform condițiilor stabilite la articolul 20 alineatul (2) din regulament, este:

- Acordul dintre Republica Croația și Republica Slovenia din 7 februarie 1994 privind asistența judiciară în materie civilă și penală.

Ultima actualizare: 06/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.