Comunicarea / notificarea actelor

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Ministerul Justiției și Ordinii Publice

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cipru

Tel.: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Ministerul Justiției și Ordinii Publice

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cipru

Tel.: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Poștă, fax, e-mail.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Limba greacă și limba engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Ministerul Justiției și Ordinii Publice

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cipru

Tel.: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Articolul 4 - Transmiterea actelor

În ceea ce privește procedura națională de notificare sau comunicare, autoritatea de transmitere trebuie să înainteze formularul prevăzut în anexa I în dublu exemplar, cu mențiunea PENTRU NOTIFICARE SAU COMUNICARE și, respectiv, PENTRU RETURNARE.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

În legislația cipriotă nu este prevăzut un anumit termen în care actele trebuie să fie notificate sau comunicate.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Limba engleză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

21,00 EUR pentru fiecare document.

Taxa trebuie plătită prin virament bancar în următorul cont bancar al Ministerului Justiției și Ordinii Publice:

Cont: 6001017 — Ministerul Justiției și Ordinii Publice

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

Cod SWIFT: CΒCΥCΥ2Ν

Toate cererile de notificare sau comunicare a actelor trebuie efectuate în modul descris mai sus. În cazul în care cererile nu sunt însoțite de plata taxei și de chitanța corespunzătoare eliberată de bancă, acestea vor fi returnate și nu li se va curs.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Nicio obiecție cu privire la acest tip de notificare sau comunicare.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Legislația cipriotă permite notificarea sau comunicarea directă.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

La cererea reclamanților, judecătorii se pot pronunța, exercitându-și puterea de apreciere, dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la acest articol.

Cererile de repunere în termen trebuie formulate în termen de un an, dat fiind faptul că acestea trebuie formulate într-un termen rezonabil de la data la care pârâtul a luat cunoștință de hotărâre.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Nu este cazul.

Ultima actualizare: 08/11/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.