Comunicarea / notificarea actelor

Informații de la nivel național și formulare online referitoare la Regulamentul nr. 1393/2007

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!

Informații generale

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor), prin care se abrogă Regulamentul (CE) nr.1348/2000 al Consiliului, vizează îmbunătăţirea şi accelerarea procedurii de transmitere între statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială.

Regulamentul este aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv în Danemarca, ţară care a şi-a confirmat intenţia de a pune în aplicare prevederile Regulamentului cu ajutorul unei declaraţii bazate pe un acord paralel încheiat cu Comunitatea Europeană.

Regulamentul prevede diferite modalităţi de transmitere şi comunicare a actelor: transmitere prin intermediul autorităţilor de origine şi de destinaţie, transmitere pe cale consulară sau diplomatică, prin intermediul serviciilor de curierat sau prin remitere.

Autorităţile de origine sunt competente pentru transmiterea actelor judiciare sau extrajudiciare ce urmează să fie notificate sau comunicate într-un alt stat membru. Autorităţile de destinaţie sunt competente să primească acte judiciare sau extrajudiciare din alt stat membru. Organismul central răspunde de furnizarea informaţiilor către autorităţile de origine şi de soluţionarea eventualelor dificultăţi care poate apărea pe parcursul transmiterii actelor în scopul notificării sau comunicării.

Regulamentul prevede şapte formulare tip.

Portalul european e-Justiție vă oferă informații despre aplicarea regulamentului și un instrument, ușor de utilizat, pentru completarea formularelor.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Linkuri relevante

Acord între Comunitatea Europeană şi Regatul Danemarcei privind notificarea şi comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială

Convenţia de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială

Versiunea ARHIVATĂ a vechiului site ATLASUL judiciar european (închis la 30 septembrie 2017)

Ultima actualizare: 01/07/2022

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.