Comunicarea / notificarea actelor

Republica Cehă

Conținut furnizat de
Republica Cehă

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Instanțele, birourile executorilor judecătorești, parchetele

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Mijloace de primire disponibile:

  • poștă,
  • fax,
  • poștă electronică.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Formularul poate fi completat în limbile cehă, slovacă sau engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Ministerul Justiției - Departamentul de relații internaționale (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)

Vyšehradská 16

128 10 Praga 2

Tel.: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Articolul 4 - Transmiterea actelor

În afară de limba cehă, se acceptă și formularele completate în limba slovacă sau engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Nu există astfel de termene pentru notificarea sau comunicarea documentelor în Republica Cehă.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

În afară de dovada comunicării în limba cehă, se acceptă și transmiterea acesteia în limba slovacă sau engleză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Nu se percep taxe de notificare sau comunicare.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Republica Cehă declară că nu se opune unei astfel de notificări sau comunicări pe teritoriul său.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Republica Cehă declară că dreptul intern nu permite o astfel de notificare sau comunicare pe teritoriul său.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Articolul 19 alineatul (2)

Sub rezerva articolului 19 alineatul (1), instanțele din Republica Cehă pot pronunța o hotărâre în lipsa primirii unei dovezi privind efectuarea notificării sau comunicării, dacă sunt îndeplinite toate condițiile de la articolul 19 alineatul (2).

Articolul 19 alineatul (4)

Nu există un astfel de termen în Republica Cehă.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Comisia va primi textele următoarelor acorduri:

  • Tratatul dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Populară Polonă privind asistența juridică și reglementarea relațiilor juridice în materie de drept civil, dreptul familiei, dreptul muncii și drept penal, semnat la Varșovia la 21 decembrie 1987, încă în vigoare între Republica Cehă și Polonia;
  • Tratatul dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Populară Ungară privind asistența juridică și reglementarea relațiilor juridice în materie de drept civil, dreptul familiei, dreptul muncii și drept penal, semnat la Varșovia la 28 martie 1989, încă în vigoare între Republica Cehă și Ungaria;
  • Tratatul dintre Republica Cehă și Republica Slovacă privind asistența juridică oferită de organele judiciare și reglementarea relațiilor juridice în materie de drept civil și drept penal, semnat la Praga la 29 octombrie 1992;
  • Tratatul dintre Republica Cehă și Republica Federală Germania privind facilitarea pe mai departe a asistenței juridice în cadrul Convențiilor de la Haga privind procedura civilă (1 martie 1954), notificarea sau comunicarea în străinătate a înscrisurilor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială (15 noiembrie 1965) și obținerea probelor în străinătate în materie civilă și comercială (18 martie 1970).
Ultima actualizare: 19/07/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.