Comunicarea / notificarea actelor

Danemarca

Conținut furnizat de
Danemarca

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Agențiile de transmitere sunt instanțele:

Danmarks domstoles enhed for udlandsforkyndelse [unitatea de servicii externe a instanțelor din Danemarca]

c/o Retten på Frederiksberg

Howitzvej 32

2000 Frederiksberg

Tel.: +45 99 68 50 70

E-mail: udlandsforkyndelse@domstol.dk

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Agenția de primire este Ministerul Justiției.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 Copenhagen K

DK Denmark

Tel.: +45 72 26 84 00

Fax: 33 93 35 10

E-mail: jm@jm.dk

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Actele pot fi trimise prin poștă, fax sau e-mail, cu condiția ca actul primit să reproducă integral actul notificat sau comunicat și ca toate detaliile acestuia să fie clar lizibile.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Danemarca permite completarea formularului anexat la regulament în limbile daneză, engleză sau franceză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Autoritatea centrală este Ministerul Justiției.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 Copenhagen K

Tel.: +45 7226 8400

Fax: +45 3393 3510

E-mail: jm@jm.dk

Actele pot fi trimise prin poștă, fax sau e-mail, cu condiția ca actul primit să reproducă integral actul notificat sau comunicat și ca toate detaliile acestuia să fie clar lizibile.

Danemarca permite completarea formularului anexat la regulament în limbile daneză, engleză sau franceză.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Danemarca permite completarea formularului anexat la regulament în limbile daneză, engleză sau franceză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Danemarca nu dorește să facă uz de derogările posibile prevăzute la articolul 9 alineatele (1) și (2).

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini daneză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Danemarca permite completarea certificatului de notificare sau de comunicare în limbile daneză, engleză sau franceză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Nu există taxe pentru notificarea sau comunicarea actelor judiciare dintr-un alt stat membru.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Danemarca le permite reprezentanților diplomatici sau consulari să efectueze notificarea sau comunicarea actelor în conformitate cu articolul 13 alineatul (1).

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Ca regulă generală, instanțele pot efectua notificarea sau comunicarea, astfel cum este descrisă în Legea privind administrarea justiției [retsplejeloven], și pot solicita asistență în acest sens.

Alte autorități pot, de asemenea, să efectueze notificarea sau comunicarea direct, prin intermediul unui executor judecătoresc (fără implicarea instanței).

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

În ceea ce privește articolul 19 alineatul (2), o instanță daneză poate pronunța o hotărâre chiar dacă nu a fost primit niciun certificat de notificare sau de comunicare, dacă sunt îndeplinite condițiile enumerate la articolul 19 alineatul (2).

În ceea ce privește articolul 19 alineatul (4), în Danemarca, în cazul în care pârâtul nu se prezintă în persoană, o acțiune în anulare a unei cauze în temeiul acestei dispoziții trebuie introdusă în termen de un an de la data hotărârii.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Acordul nordic privind asistența judiciară reciprocă din 26 aprilie 1974 PDF (81 Kb) da

Ultima actualizare: 19/07/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.