Comunicarea / notificarea actelor

Estonia

Conținut furnizat de
Estonia

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Următoarele mijloace de comunicare sunt disponibile pentru primirea actelor: poștă, fax și canale de transmitere electronică, în conformitate cu condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Se poate utiliza fie limba estonă, fie limba engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Autoritatea centrală este Ministerul Justiției.

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonia

Telefon: +372 620 8183

Fax: + 372 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

http://www.just.ee

Articolul 4 - Transmiterea actelor

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) și cu articolul 10 alineatul (2) din regulament, în Estonia sunt acceptate formularele tip completate în limba estonă sau în limba engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

În legislația estonă nu a fost prevăzut un astfel de termen determinat.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) și cu articolul 10 alineatul (2) din regulament, în Estonia sunt acceptate formularele tip completate în limba estonă sau în limba engleză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini estonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

În general, notificarea sau comunicarea actelor este gratuită.

În cazul în care actele de procedură sunt notificate sau comunicate prin intermediul unui executor judecătoresc, taxa datorată pentru notificarea sau comunicarea documentelor este de 40 EUR, în cazul în care a fost posibilă notificarea sau comunicarea actelor către destinatar sau reprezentantul legal al acestuia:

1) prin intermediul adresei sau a datelor de telecomunicații înscrise în registrul de evidență a populației sau prin intermediul adresei de e-mail: personal ID code@eesti.ee;

2) la o adresă înregistrată în registrul estonian al lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă și al persoanelor juridice sau prin intermediul datelor de telecomunicații înregistrate în sistemul informatic al registrului menționat.

În cazurile care nu sunt menționate mai sus, taxa datorată unui executor judecătoresc pentru notificarea sau comunicarea actelor de procedură este de 70 EUR. În cazul în care persoana căreia trebuie să îi fie notificate sau comunicate actele are obligația legală de a-și înregistra adresa sau datele de telecomunicații în registrul de evidență a populației sau în registrul estonian al lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă și al persoanelor juridice, însă nu a respectat această obligație, inclusiv în cazul în care datele înscrise în registru nu sunt actualizate sau sunt incorecte din orice alt motiv și, astfel, actele de procedură nu au putut fi notificate sau comunicate pe baza acestor date, din taxa de 70 EUR menționată mai sus, în conformitate cu decizia privind onorariul executorului judecătoresc, trebuie să plătească 35 EUR persoana care solicită servicii profesionale și 35 EUR persoana căreia trebuie să îi fie notificate sau comunicate actele.

În cazul în care un act de procedură nu a putut fi notificat sau comunicat, deși executorul judecătoresc a luat toate măsurile necesare și posibile în mod rezonabil pentru a notifica sau a comunica actul respectiv în conformitate cu procedura prevăzută de lege, executorul judecătoresc are dreptul să solicite o taxă în valoare de 40 EUR prin emiterea unei decizii cu privire la onorariul executorului judecătoresc și a avizului care descrie etapele parcurse de acesta în vederea notificării sau a comunicării documentului.

Executorul judecătoresc nu poate solicita o taxă în cazul în care acesta nu a făcut tot ceea ce este necesar și posibil în mod rezonabil pentru a notifica sau a comunica acte în conformitate cu procedura prevăzută de lege în termenul stabilit de către o instanță și în cazul în care notificarea sau comunicarea actelor de procedură nu a fost posibilă.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

În conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din regulament, actele pot fi notificate sau comunicate prin intermediul agenților diplomatici sau consulari ai altui stat membru care se află în Estonia numai în cazul în care actele respective trebuie notificate sau comunicate unui resortisant al statului membru de origine a documentelor.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

În Estonia, actele nu pot fi notificate sau comunicate în modul prevăzut la articolul 15 din regulament.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

O instanță din Estonia poate, de asemenea, să se pronunțe într-o cauză în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 19 alineatul (2) din regulament, chiar dacă nu s-a primit niciun certificat de constatare a notificării sau a comunicării unui act de procedură către pârât. În conformitate cu articolul 19 alineatul (4) a treia teză din regulament, o cerere de repunere în termen poate fi depusă la o instanță în termen de un an de la pronunțarea hotărârii definitive.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Acordul dintre Estonia și Polonia privind acordarea de asistență juridică și relațiile juridice în materie de drept civil, dreptul muncii și drept penal;

Acordul dintre Republica Letonia, Republica Estonia și Republica Lituania privind asistența juridică și relațiile juridice.

Ultima actualizare: 19/07/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.